Jubileusz łańcuckiego chóru

Jubileusz 35-lecia swojej działalności obchodził niedawno Chór Łańcuckiej Fary. Inicjatorem utworzenia przy kościele w roku 1982 15-osobowego zespołu, który miał przygotowywać oprawę kościelnych uroczystości, był organista Jan Szydło. Po kilkuletniej przerwie w roku 2002, z inicjatywy ks. Marka Cecuły i Jana Szydło, działalność chóru została wznowiona, a jego skład osobowy z każdym rokiem powiększał się.

Reklama

W grudniu 2009 roku chór nagrał swoją pierwszą płytę „Quis ut Deus”. Znalazły się na niej utwory z różnych epok – od renesansu po kompozycje współczesne. Kolejna płyta „Kolędy i pastorałki” ukazała się w roku 2011. Chór Łańcuckiej Fary, bo taką nazwę przyjął zespół, jest członkiem Łańcuckiego Towarzystwa Muzycznego.

Kolejne lata działalności Chóru to nieprzerwane pasmo sukcesów. Łańcuccy wokaliści zdobywają kolejne laury, zajmując czołowe miejsca na licznych festiwalach i konkursach. W minionym roku zajęli pierwsze miejsce na V Regionalnym Przeglądzie Chórów w Radymnie. Swym śpiewem ubogacają także wszystkie ważniejsze uroczystości religijne w łańcuckiej Farze.

Okazją do przekazania chórowi i jego dyrygentom wyrazów uznania za ich wkład w rozwój lokalnej kultury muzycznej był specjalny, jubileuszowy koncert zatytułowany “W hołdzie Maryi”. Gospodarze miasta i powiatu przekazali dyrygentom – Michałowi Horodeckiemu i Janowi Szydło gratulacje i upominki w postaci okolicznościowych grawertonów. Ich sukcesy docenili także: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, w imieniu którego dyplom honorowy „Za godną uznania działalność w popularyzowaniu chóralnej twórczości sakralnej oraz aktywizację lokalnej społeczności” przekazał prowadzący koncert Krzysztof Szczepaniak. List gratulacyjny nadesłał także poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch. Ośmioro członków chóru uhonorowanych zostało medalami „Zasłużony dla kultury polskiej”.

(A.K.)
Fot. Adam Kunysz

Post Author: Adam Kunysz