Terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dla dzieci niepełnosprawnych

Akademia Rozwoju Społecznego z siedzibą w Błażowej zaprasza do współudziału w projekcie realizowanym przede wszystkim z myślą o dzieciach niepełnosprawnych. Terapia zajęciowa i rehabilitacja odbywające się poprzez m.in. hipoterapię, hydroterapię, zabawę i ruch – dla dzieci w wieku 4-14 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności z terenu powiatu łańcuckiego i rzeszowskiego. Projekt współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Więcej info na plakacie. Zachęcamy wszystkich rodziców, opiekunów i bliskich dzieci niepełnosprawnych do skorzystania z szansy udziału w tym projekcie. 

Reklama

 

 

Hipoterapia (od greckiego ἵππος – koń) – forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych. Terapia niepełnosprawnych z zastosowaniem metody hipoterapii obejmuje głównie osoby niepełnosprawne ruchowo, sensorycznie i umysłowo. Dobroczynne dla zdrowia skutki kontaktu z koniem znane były już w starożytności; jako metoda leczenia pojawiły się w nowoczesnej medycynie w latach 50.- 60. XX w., zwłaszcza w neurologiiortopedii i psychiatrii[1][2]. (…)
Źródło – Wikipedia

   

Hydroterapia, dział fizjoterapii, inaczej wodolecznictwo, akwaterapia (łac.aqua = woda) – metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii.
Źródło – Wikipedia

 

 

 

Post Author: Falkhor Horadrim