Zasłużony dla Gminy Łańcut – V edycja

 

W poniedziałek rusza piąta edycja konkursu „Zasłużony dla Gminy Łańcut” organizowanego przez Centrum Kultury Gminy Łańcut oraz Stowarzyszenie Razem dla Wsi Łańcuckiej. Kandydatów należy zgłaszać do 2 października.

Reklama

Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości. Tytuł  będzie przyznany jednej lub dwóm osobom cieszącym się nieposzlakowaną opinią. Kandydat powinien być człowiekiem szczególnie zasłużonym w działalności gospodarczej, społecznej, charytatywnej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, wychowawczej lub innej formie aktywności.

Zgodnie z regulaminem, do konkursu można zgłaszać osoby spoza gminy, ale mające za sobą lata społecznej działalności na rzecz mieszkańców gminy Łańcut. Tytuł może być przyznawany także pośmiertnie. Zgodnie z regulaminem  osoby, które już dwukrotnie były nominowane do tytułu, dopiero po trzech latach mogą być po raz kolejny zgłoszone do konkursu.

O przyznaniu tytułu zdecyduje Kapituła, do której zostaną zaproszenie przedstawiciele wszystkich sołectw. Kapituła podejmie decyzję na podstawie kryteriów oceny załączonych do regulaminu. Od 2016 r.  oceniana jest liczba miejscowości na rzecz których pracował kandydat, okres oraz obszary jego aktywności, a także ilość podmiotów popierających kandydaturę.

 Tak jak w poprzednich latach kandydatów do tytułu mogą zgłaszać stowarzyszenia, fundacje, placówki oświatowe, samorządowe instytucje kultury, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, kluby seniora, a także nieformalne grupy mieszkańców liczące co najmniej dwadzieścia osób.

Źródło – Materiały prasowe Centrum Kultury Gminy Łańcut.

Post Author: Falkhor Horadrim