Jubileusz łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

     Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi w tym roku 10-lecie swojej działalności. Jubileuszowa uroczystość, połączona z inauguracją nowego roku akademickiego odbyła się w Sali Balowej Muzeum-Zamku.

Reklama

     Wzięli w niej udział słuchacze SUTW oraz zaproszeni goście, wśród nich: poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Aleksander Bobko, wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, burmistrz miasta Stanisław Gwizdak, starosta łańcucki Adam Krzysztoń, ks. prałat Władysław Kenar, dyrektorzy instytucji i placówek kulturaln0-oświatowych, delegacje uniwersytetów III wieku działających na Podkarpaciu.

     Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem przez uniwersytecki chór „Cantabile” hymnu państwowego i tradycyjnej pieśni „Gaudeamus igitur”, po czym kanclerz Otylia Piechowska powitała przybyłych gości, a prowadzący uroczystość Krzysztof Szczepaniak przedstawił historię i dorobek Uniwersytetu.

     Uczestnicy uroczystości mieli okazję zapoznać się z nią oglądając kilkunastominutową prezentację multimedialną pt. „10 lat w pigułce”, przygotowaną przez przewodniczącą Rady Programowej Elżbietę Nowicką. Bogaty dorobek łańcuckiej uczelni dla seniorów, został zawarty w wydanej z okazji jubileuszu, bogato ilustrowanej archiwalnymi zdjęciami publikacji, pt. „Nadal czynni i ciekawi świata”.

     Miłym akcentem uroczystości było uhonorowanie najbardziej zasłużonych słuchaczy odznaczeniami państwowymi, dyplomami i listami gratulacyjnymi. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Janina Kozicka – sekretarz UTW, szczególnie zasłużona w pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia. Należy dodać, że 11 września w Rzeszowie, te zaszczytne odznaczenia otrzymały: Elżbieta Nowicka – przewodnicząca Rady Programowej (Złoty Krzyż Zasługi) i Teresa Szpyrka – księgowa (Krzyż Srebrny). Kilkunastoosobowej grupie słuchaczy burmistrz miasta Stanisław Gwizdak i starosta łańcucki Adam Krzysztoń wręczyli dyplomy i listy gratulacyjne.

     Specjalne podziękowania, kwiaty i okolicznościowe upominki na ręce kanclerz UTW Otylii Piechowskiej, która pełni tę funkcję od początku działalności Uniwersytetu i była jedną z inicjatorek jego powołania, złożyli poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, przedstawicielka poseł Elżbiety Łukacijewskiej, przedstawiciele władz woj. podkarpackiego, miasta i powiatu oraz zaprzyjaźnionych uniwersytetów.

     W części artystycznej wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Teodora Leszetyckiego ze specjalnie przygotowanym przez nauczycielki – Mirosławę Wojturską i Jolantę Filar-Choińską – repertuarem.

     Na zakończenie uczestniczący w uroczystości słuchacze i goście wysłuchali wykładów inauguracyjnych, które wygłosili: prof. dr hab. Aleksander Bobko i prof. dr hab. Artur Stojko.

     Dokonania twórcze członków sekcji malarskiej, fotograficznej i rękodzieła artystycznego oraz kroniki SUTW, można było podziwiać na wystawie zorganizowanej w hotelu “Łańcut”, gdzie uczestnicy jubileuszu spotkali się raz jeszcze tego dnia na uroczystym obiedzie.

Tekst i zdjęcia. Adam Kunysz

Post Author: Adam Kunysz