Uwaga na zjawisko smogu

     Wraz z nadchodzącym okresem zimowym musimy przygotować się do możliwych przekroczeń stężeń pyłów i toksycznych gazów w powietrzu, czyli występowania tzw. smogu. To zjawisko występuje wtedy, gdy w powietrzu znajduje się dużo zanieczyszczeń, a warunki atmosferyczne – np. brak wiatru czy mgła – sprzyjają ich koncentracji. Na podstawie badań zanieczyszczenia powietrza, prowadzonych w ramach państwowego monitoringu środowiska przez WIOŚ w Rzeszowie, stwierdza się, że na terenie województwa dochodzi do przekroczeń wartości progowych zanieczyszczeń pyłowych. Wdychanie tak zanieczyszczonego powietrza ma znaczący wpływ na nasze zdrowie, ponieważ powoduje choroby serca, układu krążenia, dróg oddechowych oraz raka płuc. Grupy społeczne szczególnie narażone na negatywne oddziaływanie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 to osoby starsze, dzieci oraz osoby mające problemy z sercem i układem oddechowym. Z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnych w/w pyłów Zarząd Województwa Podkarpackiego opracował program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej wraz z planem działań krótkoterminowych. W związku z powyższym zachęcamy do śledzenia informacji o stanie jakości powietrza, dostępnych na stronie:http://www.powietrze.podkarpackie.pl/index.php/ct-menu-item-1/ct-menu-item-3 oraz do zapoznania się z opracowaną przez WIOŚ w Rzeszowie ulotką edukacyjno – informacyjną “Pyły zawieszone i benzo(a)piren w pyle PM10” dostępną na stronie:http://www.wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/05/pzibwppm10.pdf

Reklama

Post Author: Adam Kunysz