Patriotyczna uroczystość w Łańcucie

    Piękna oprawę miała wczorajsza patriotyczna uroczystość inaugurująca obchody 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego oraz 100-lecie odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej. Poprzedziła ją uroczysta msza święta w Kościele Parafialnym św. Stanisława, po czym jej uczestnicy wraz z orkiestrą wojskową udali się przed budynek dawnego Kasyna Urzędniczego, gdzie odbyła się główna część uroczystości.

Reklama

     Po odegraniu hymnu państwowego głos zabrał dyrektor Muzeum-Zamku w Łańcucie Wit Karol Wojtowicz, z którego to inicjatywy na frontowej ścianie budynku umieszczona została rzeźba przedstawiająca popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego, a pod nią tablica pamiątkowa z napisem: „Józefowi Piłsudskiemu, komendantowi I Brygady Legionów Polskich, wskrzesicielowi i obrońcy niepodległości Rzeczypospolitej, pierwszemu marszałkowi Polski, w 150 rocznicę Jego urodzin i w 100-lecie odzyskania niepodległości 5.12.2017 – 11.11.2017, Muzeum-Zamek w Łańcucie”.

     W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i miejskich władz państwowych i samorządowych, duchowni, poczty sztandarowe szkół oraz mieszkańcy Łańcuta. W okolicznościowych wystąpieniach  Wit K. Wojtowicz oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreślili rolę Legionów Piłsudskiego dzięki którym po 123 latach Polska pojawiła się na nowo na mapie świata jako niepodległa, suwerenna nasza Ojczyzna.

     Po wystąpieniach zaproszonych gości uroczystego odsłonięcia popiersia marszałka i tablicy autorstwa Konstantego Laszczki, dokonał Wit Karol Wojtowicz w towarzystwie  prof. dra hab. Janusza Ciska, reprezentującego  wnuka Józefa Piłsudskiego -Krzysztofa Jaraczewskiego. Uczestniczący w uroczystości przedstawiciele władz i goście złożyli pod tablicą i rzeźbą wiązanki kwiatów, które po odsłonięciu zostały uroczyście poświęcone. Salwa honorowa i pieśń „My I Brygada” zakończyły oficjalną część uroczystości.

    Jej uczestnicy udali się następnie do Muzeum-Zamku, gdzie w Sali Balowej  prof. dr  hab. Janusz Cisek wygłosił wykład pt. „ Piłsudski w marszu o niepodległość”, a Chór Łańcuckiej Fary zaprezentował kilka pieśni patriotycznych.

     Organizatorem uroczystości było Muzeum-Zamek w Łańcucie, a partnerem rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

    Tekst i fot. Adam Kunysz

Post Author: Adam Kunysz