Noworoczne spotkanie łańcuckich Seniorów

     Ponad stu seniorów – słuchaczy Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkało się wczoraj w reprezentacyjnej sali Hotelu „Łańcut” na tradycyjnym świąteczno-noworocznym opłatku.

Reklama

     Rozpoczął je uniwersytecki chór „Cantabile” pod dyrekcją Otylii Piechowskiej, który przy akompaniamencie akordeonisty Zbigniewa Gisserowskiego zaprezentował kilkanaście najpiękniejszych polskich kolęd. Historię ich powstania przedstawili recytatorzy z grupy żywego słowa.

     Wczorajsze spotkanie było także okazją do złożenia podziękowań ustępującej kanclerz łańcuckiego UTW Otylii Piechowskiej, która przed dziesięcioma laty była inicjatorką powołania w mieście Stowarzyszenia, które skupiałoby wszystkich tych, którzy po zakończeniu pracy zawodowej, chcieliby jeszcze rozwijać swoje zainteresowania, dzielić się z innymi własną wiedzą i doświadczeniem, angażować się w życie kulturalne.

     Kwiaty, gratulacje i okolicznościowe upominki wręczyli O. Piechowskiej członkowie Zarządu i Rady Programowej UTW, a także uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele władz i instytucji z którymi Łańcucki UTW na co dzień współpracuje: Burmistrz Miasta Stanisław Gwizdak, sekretarz Urzędu Miasta Henryk Pazdan, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jerzy Hałka i dyrektor Miejskiego Domu Kultury Andrzej Piechowski.

     Do życzeń i gratulacji dla kanclerz Otylii Piechowskiej i wszystkich słuchaczy UTW i ich rodzin dołączył się ks. prałat Władysław Kenar, proboszcz-senior Parafii Farnej św. Stanisława. Pobłogosławił opłatki, którymi uczestnicy spotkania, zgodnie z naszą staropolską tradycją, podzielili się.

     Świąteczno-noworoczne spotkanie łańcuckich seniorów uświetnił występ znakomitego trębacza Bolesława Brodziaka, który przypomniał stare, niezapomniane szlagiery polskich i zagranicznych kompozytorów.

Tekst i zdjęcia: Adam Kunysz

 

Post Author: Adam Kunysz