Dotacja na zachowanie dziedzictwa kulturowego w Handzlówce

     75 tys. zł z otrzymało Stowarzyszenie Promocji Rozwoju Wsi Handzlówka na wymianę pokryć dachowych przy zabytkowych obiektach. Projekt realizowany przy współpracy z samorządem wiejskim oraz parafią jest częścią dużego przedsięwzięcia, jakim będzie całkowita modernizacja budynku Muzeum Regionalnego Wsi Handzlówka wraz z otoczeniem.  

Reklama

     21 lutego br. władze Stowarzyszenia w osobach Aleksander Kuźniar, Elżbieta Pelc oraz Anna Drozd podpisały umowę z członkiem zarządu województwa podkarpackiego Stanisławem Kruczkiem o przyznaniu dotacji na wymianę pokryć dachowych. Wartość zadania to ok. 100 tys. zł z czego 75 proc. zostanie pokryte ze środków Unii Europejskiej.

     – Prace będą prowadzone przy Kapliczce z figurą św. Jana Nepomucena oraz starej plebanii, gdzie obecnie mieści się muzeum. Zakres obejmie roboty murarskie, wymianę pokryć dachowych na dachówkę oraz wykonanie rynien. Stowarzyszenie za pozyskane środki wyda też folder promujący muzealne zbiory. Zgodnie z umową inwestycja powinna być zrealizowana do maja 2019 r. – wyjaśnia Jakub Czarnota sołtys Handzlówki. 

      Wybudowane na początku XX wieku obiekty: Stara Plebania oraz Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena w Handzlówce to przykłady neogotyckiego stylu w architekturze, którego początki sięgają połowy XVIII wieku. Obecnie oba obiekty spełniają rolę historyczną, kulturową, społeczną, edukacyjną, a nawet turystyczną.  W 2001 r. w budynku plebanii z inicjatywy Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka otwarto muzeum. Muzeum jest nie tylko ważnym elementem dziedzictwa kulturowego ze względu na swój etnograficzny charakter, ale również lokalnym produktem turystycznym stworzonym przez mieszkańców sołectwa i wyposażonym w eksponaty pochodzące od lokalnej społeczności,  miejscowych organizacji oraz parafii.

        Wraz z upływem czasu stan techniczny budynków pogarszał się, a zasoby finansowe parafii czy stowarzyszenia wykluczają możliwość samodzielnego remontu na dużą skalę. Jedyną szansą na zachowanie budynków jest pozyskanie środków zewnętrznych.  W 2016 r. z inicjatywy samorządu wiejskiego Handzlówki rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową, która pozwoliłaby starać się o wsparcie z programów unijnych.

        Pierwszym programem umożliwiającym zdobycie części środków na inwestycje było „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczych i turystycznych obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Łańcuckiej”.  Sołtys Jakub Czarnota przypomina, że już w kwietniu 2017 r. rada LGD podjęła uchwałę o zgłoszeniu inicjatywy z Handzlówki do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednak ze względu na długi okres oczekiwania na weryfikację formalną podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim było możliwe dopiero w lutym 2018 r.

        Handzlówka liczy też na środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Szansę na ich pozyskanie upatruje w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Łańcut i współpracy z samorządem gminnym.  Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową niezbędną, by aplikować o wsparcie i móc realizować dalsze roboty budowlane. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to za kilka lat ponad stuletni budynek starej plebanii odzyska swój dawny blask.

Informacja prasowa

     Na zdjęciu: 21.02.2018 r. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, podpisanie umowy o przyznaniu dotacji. Od lewej Anna Drozd (Stowarzyszenie), Aleksander Kuźniar (Stowarzyszenie), Beata Kuźniar (Departament PROW), Elżbieta Pelc (Stowarzyszenie), Krystyna Wróblewska (poseł), Stanisław Kruczek (członek zarządu województwa podkarpackiego), ks. Jan Bocek (parafia Handzlówka), Jakub Czarnota (sołtys Handzlówka).

 

 

 

             

Post Author: Adam Kunysz