“Farfurnia – warsztaty ceramiczne”

     “Farfurnia” jest dawną nazwą manufaktury ceramicznej. „Farfurnia –warsztaty ceramiczne” – to tytuł pleneru – warsztatów, ale również projektu, na który składa się wyjazd z zajęciami teoretycznymi i praktycznymi do gospodarstwa agroturystycznego i pracowni rękodzieła w Zawadce Rymanowskiej, spotkanie podsumowujące i wystawa prac powstałych podczas warsztatów.

Reklama

     Na realizację tego zadania Stowarzyszenie LX+, do którego należą członkowie Klubu Seniora, działającego przy świetlicy MDK na Przedmieściu pozyskali środki finansowe z funduszu w ramach konkursu „Organizacja plenerów, warsztatów, konkursów i przeglądów z zakresu muzyki, plastyki i fotografii”, organizowanego przez Burmistrza Miasta.

     Zgodnie z założeniami i harmonogramem w maju br. prowadzona będzie rekrutacja i organizacja pleneru oraz wyjazd, a w dalszym etapie organizacja wernisażu i wystawa prac, które powstaną podczas warsztatów już na miejscu, w świetlicy na Przedmieściu. W planach jest również wydanie okolicznościowej publikacji. Uczestnicy projektu planują kontynuowanie twórczej działalność także po zakończeniu jego realizacji.

     Dzięki realizacji inicjatywy dla dziesięciorga osób (seniorów) zostanie zorganizowany wolny czas w atrakcyjny i aktywny sposób. Dzięki zajęciom seniorzy lepiej zrozumieją sztukę, będą bardziej przygotowani do uczestnictwa w kulturze, uwrażliwią się na piękno. Zaplanowane podczas pleneru zwiedzanie galerii, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, przyczynią się do uatrakcyjnienia zajęć w plenerze i integracji grupy.

     Autorami wniosku oraz koordynatorami zadania są Zofia Fołta oraz Krzysztof Piechowski.

Zofia Fołta

 

Post Author: Adam Kunysz