Przekazanie zabytkowych książek do zamkowej Biblioteki

     Po ponad 70 latach do zamkowej Biblioteki powróciło ośmiotomowe dzieło Louis’a-Pierrea Anquetila pt. „Oeuvres historiques” (1791-1793). Wczoraj w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych miało miejsce uroczyste przekazanie zabytkowych woluminów.

Reklama

      W 1944 r. ostatni ordynat Alfred Potocki razem z częścią zbiorów, wywiózł XVIII-wieczne książki do Wiednia. Następnie kolekcja trafiła do Szwajcarii, później została rozproszona. 

     Zabytkowa publikacja została odnaleziona, pozyskana i przekazana dla Muzeum przez mecenasa Przemysława J. Blocha – prezesa Fundacji Rodziny Blochów. W działania zmierzające do pozyskania kolejnego zbioru bibliotecznego zaangażowali się także Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz oraz profesor Wojciech Kowalski.

     Dar Fundacji Rodziny Blochów nie jest pierwszym, który wzbogacił zamkową bibliotekę. Blochowie aktywnie wspierają łańcuckie Muzeum w zabiegach o restytucję zbiorów pochodzących z tutejszej biblioteki, rozproszonych podczas drugiej wojny światowej. W ostatnim okresie odnaleziono i przekazano książki: „Description de la ville de Milan et de ses environs” – publikację wydaną w Mediolanie w 1844 r. oraz pracę autorstwa Francois-Thomas Delbare „Histoire des Ministres Favoris”, opublikowaną w Paryżu w 1820 r. O ich pochodzeniu świadczą znaki proweniencyjne: ekslibris, pieczęć własnościowa oraz nalepka inwentarzowa.

    Licząca ponad 20 tys. woluminów Biblioteka Zamkowa jest jedną z niewielu zachowanych niemal w całości in situ książnic rodowych.

info: Muzeum-Zamek w Łańcucie

Fot.: Tymon Markowski/MSZ

 

 

 

 

 

Post Author: Adam Kunysz