Powstaje Dom Dziennego Pobytu „Caritas”

     Jeszcze rok temu były tam garaże oraz świetlica parafialna. Latem po częściowym wyburzeniu obiektów penetrowali ten teren archeolodzy, szukając śladów istniejącego kiedyś w tym miejscu dworu słynnego „diabła łańcuckiego” Stanisława Stadnickiego.

Reklama

    Niebawem  przy ul. Farnej w Łańcucie, nieopodal budynku plebanii Parafii św. Stanisława-Biskupa przekazany zostanie do użytku Dom Dziennego Pobytu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

     Projekt pod nazwą „Nadbudowa i przebudowa istniejącego obiektu na cele Domu Dziennego Pobytu w Łańcucie” realizuje Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas, działające przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

     Po zakończeniu prac budowlanych i wyposażeniu obiektu będzie mogło z niego korzystać łącznie 60 osób. Dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych dla których przewidziano 15 miejsc. Ponadto 45 osób znajdzie opiekę w placówce stacjonarnej pomocy społecznej.

     Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 3 982 041,36 zł, w tym 3 321 000,00 zł  to roboty budowlane. 85 proc. kosztów inwestycji zostanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Pozostałą kwotę tj. co najmniej  661 041,36 zł stanowi wkład własny Stowarzyszenia Caritas.

Tekst i fot. Adam Kunysz

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                     

Post Author: Adam Kunysz