Wystawa “Ocalić od zapomnienia” w bibliotece w Wysokiej

W Bibliotece Publicznej w Wysokiej znajduje się wyjątkowa wystawa. O to, co można tam zobaczyć i czego dotyczy ekspozycja, zapytaliśmy Bożenę Wierzbińską, kierowniczkę tej Biblioteki.

 Z Bożeną Wierzbińską rozmawia Justyna Paszkiewicz

Reklama

– Od kiedy funkcjonuje wystawa „Ocalić od zapomnienia”?

– W czasie trwania II Wysockich Dni Kultury 05.06.1993 r., poświęconych 60-leciu KGW, przy ówczesnej Gminnej Bibliotece Publicznej w Wysokiej została otwarta wystawa „Ocalić od zapomnienia”. Uzupełniana jest przez rodaków naszej wsi.

 – Czyja to była inicjatywa?

– 23 i 24 maja 1992 r. zostały zorganizowane I Wysockie Dni Kultury. Były one poświęcone odsłonięciu tablicy – ufundowanej przez społeczność wsi – upamiętniającej poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej. Umieszczono na niej dwadzieścia nazwisk. W związku z tym zorganizowana została wystawa „Polegli i pomordowani w latach 1939-1945 oraz przeszłość wsi”. Wystawa budziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców, dlatego też Rada Sołecka wystąpiła z wnioskiem o przekazanie zgromadzonych materiałów do biblioteki, celem utworzenia stałej ekspozycji. Ogłoszony komunikat, mówiący o dalszym gromadzeniu materiałów dotyczących przeszłości naszej wsi odniósł niespodziewany rezultat. Mieszkańcy okazali wielki entuzjazm. Przekazano dokumenty sławnych Wysoczan, pamiątki, zdjęcia, informacje o dziejach wsi oraz cenne prace i wspomnienia.

Co można zobaczyć na wystawie?

– Na wystawie są prezentowane zbiory przedstawiające życie naszych przodków. Ukazuje to młodemu pokoleniu obraz minionych czasów, najważniejsze wydarzenia oraz ludzi zasłużonych.

– Jakie przydatne informacje można znaleźć?

– W zbiorach jest m.in. zarys historii wsi Wysoka do 1939 roku, materiały dotyczące wsi opracowane przez dr. Wojciecha Blajera z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Władysław Antosz – Kapelan Legionów Polskich – twórczość pamiętnikarska, życiorysy sławnych Wysoczan, opis kapliczek przydrożnych, wspomnienia o wsi Wysoka napisane przez Marię z Chmieleckich, dawne zwyczaje weselne, legendy wsi Wysoka, zdjęcia, dzieje parafii i wiele innych.

– Kto korzysta ze zbiorów?

– Z materiałów znajdujących się w bibliotece korzystają uczniowie szkoły podstawowej, średniej, przygotowując się do udziału w konkursach, jak również na lekcje historii. Przychodzą także osoby studiujące. Materiały zostały wykorzystane także do wydania książki „Wysoka koło Łańcuta”.

W związku z przeniesieniem biblioteki do pomieszczeń Ośrodka Kultury w 2013 roku wystawa zmieniła swoje oblicze z powodu mniejszej ilości pomieszczeń.

Dziękuję za rozmowę.

CK Gminy Łańcut

Post Author: Adam Kunysz