15 lat działalności Grupy Twórczej Inspiratio

Jaka jest działalność grupy i kim są jej członkowie? O funkcjonowaniu grupy i nie tylko rozmawiamy z Urszulą Pantołą, kierowniczką biblioteki w Cierpiszu i opiekunką Grupy Twórczej Inspiratio.

Reklama

Rozmawia Justyna Paszkiewicz

– Kiedy powstała grupa?

– Koło poetów Gminy Łańcut powstało w 2003 roku w Kraczkowej. Poetycka formacja wyodrębniła się z działającego przy kraczkowskim ośrodku kultury klubu seniora. Seniorzy przy okazji spotkań klubu czytali własne wiersze. Opisywali piękno okolicznej przyrody, relacjonowali różne święta, wydarzenia, utrwalali w zapisach ludowe tradycje. Wiele wierszy zawierało tematy religijne i patriotyczne. Twórcy zajmowali się nie tylko poezją. Wiele wydanych publikacji dotyczyło historii i życia społecznego. Do Koła należeli także rzeźbiarze, malarze, muzycy i recytatorzy. Opiekunką Koła Poetów przez 10 lat była urodzona w Cierpiszu, emerytowana nauczycielka, animatorka kultury – pani Genowefa Kisała, autorka wielu opracowań związanych z życiem społeczno-gospodarczym wsi powiatu łańcuckiego i ich historii.

Ilu grupa zrzesza członków?

Z czasem grupa rozrastała się, nawiązywała kontakty z innymi formacjami zrzeszającymi ludzi piszących czy twórców innych dziedzin sztuki i kultury. Już wtedy rozpoczęła się współpraca z Podkarpacką Izbą Poetów, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, a twórcy Koła Poetów Gminy Łańcut zaczynali zdobywać dobrą renomę. Grupa rozwijając się dynamicznie, zrzeszała i zrzesza do dnia dzisiejszego ok.30 osób. Wiele starszych członków grupy odeszło już na zawsze. Przybywa też dużo młodych osób.

– Proszę powiedzieć coś o osobach, które należą do grupy?

– Działające ciągle, dzisiaj już przez 15 lat Koło Poetów dwa lata temu zmieniło nazwę. Obecnie jest to Grupa Twórcza Inspiratio. Nie odcinamy się od poprzedniej nazwy, która istnieje w użyciu razem z nową i ciągle działamy przy Centrum Kultury Gminy Łańcut, reprezentujemy naszą gminę. Grupa Twórcza rozrosła się na tyle, że zrzesza wielu członków spoza terenu gminy Łańcut, więc nowa nazwa jest bardziej uniwersalna. Osoby należące do naszej grupy to osoby naprawdę obdarzone talentami artystycznymi. Uważam, mając porównania z wieloma innymi takimi formacjami, że stoimy na naprawdę wysokim poziomie. Ważne jest też, że wspieramy się wzajemnie, a nasze relacje są pełne życzliwości i przyjaźni. Potrafimy w piękny sposób rywalizować z sobą. Cenimy bogactwo, jakie daje nasza odmienność, różnorodność w artystycznym patrzeniu na świat.

– Na czym polega działalność grupy?

– Działalność grupy to spotkania, gdzie dzieląc się słowem, obrazem, muzyką możemy lepiej poznawać siebie, przekazywać tak wiele pięknych emocji, doznań estetycznych, odkrywanych w szarej nawet codzienności. Przy takich okazjach ożywiają się serca i dusze nie tylko twórców, ale i gości i uczestników naszych spotkań. Współpracujemy z ośrodkami kultury, bibliotekami, szkołami, parafiami, różnymi stowarzyszeniami. Występujemy podczas wielu imprez kulturalnych i świąt. Uczestniczymy w wielu wyjazdach na zaproszenie innych grup literackich, WDK Rzeszów, Podkarpackiej Izby Poetów, Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury, z którymi współpracujemy. Zapraszamy ich także do siebie, organizując coroczne: pikniki literackie, zaduszki poetyckie, spotkania z poezją religijną i inne.

– Jakie sukcesy mają na koncie członkowie grupy? Gdzie można spotkać jej członków?

– Od pięciu lat, jako bibliotekarz i osoba posiadająca zainteresowania poetyckie mam przyjemność opiekować się Grupą Twórczą Inspiratio. Z wielką radością należy stwierdzić, że posiadamy na swoim koncie naprawdę wiele sukcesów. Świadczy o tym nie tyko sporo publikacji, ale i poetyckie prezentacje przy okazji spotkań autorskich w instytucjach kultury, szkołach, wystawy malarskie, zdobywanie nagród w konkursach literackich czy tworzone montaże poetycko – muzyczne. Cieszymy się, że na dobrych i mocnych podwalinach pozyskujemy ciągle nowych, młodych twórców. Myślę, że fakt piętnastoletniej działalności, której rocznicę obchodzić będziemy w bieżącym roku mówi sam za siebie. Zapraszamy do nas wszystkich, niezależnie od wieku, którzy tworzą. Zapraszamy osoby posiadające artystyczne pasje i tych, którzy po prostu chcą przeżyć coś więcej. Zapewniamy o życzliwej i przyjaznej atmosferze oraz możliwości rozwoju i ukazywania się swoich talentów.

 

Post Author: Adam Kunysz