Umowa na obwodnicę Łańcuta – podpisana

       W obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, posłów Bogdana Rzońcy, Kazimierza Gołojucha i Andrzeja Szlachty, senatora Mieczysława Golby, wicewojewody Lucyny Podhalicz oraz władz miasta, powiatu i gminy Łańcut podpisana została dzisiaj umowa na  „Kontynuację budowy przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 94 Jędrzychowice-Korczowa wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut-Głuchów km 613+767, 30 do 619+589,86 (tzw. obwodnicy miasta Łańcuta)”.

Reklama

   Rozbudowa obwodnicy Łańcuta finansowana jest z budżetu państwa.  Wykonawcą inwestycji będzie firma „Budimex” S.A., która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Blisko sześciokilometrowy odcinek drogi ma zostać wybudowany w ciągu 2.5 roku.

   Obwodnica będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, z pasem dzielącym.  Po obydwu stronach powstaną chodniki, ścieżki rowerowe i zatoczki dla autobusów.  Wykonawca wybuduje także bezkolizyjne skrzyżowania w postaci rond.

Tekst i fot. Adam Kunysz

 

Post Author: Adam Kunysz