Dożynki wiejskie w Wysokiej

     15 sierpnia w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wysokiej odbyły się dożynki. Zaszczytne funkcje starostów pełnili Maria i Adam Rydlowie. Piękna pogoda sprawiła, że w uroczystości wzięło udział bardzo dużo mieszkańców oraz gości.

Reklama

     Na początku uroczysty i kolorowy orszak dożynkowy udał się do kościoła pw. Św. Małgorzaty na mszę świętą, którą celebrował ksiądz prałat Edward Śnieżek wraz z proboszczem Feliksem Paściakiem. Proboszcz podczas uroczystej homilii zwracał uwagę jak ważny jest chleb i jak ważna jest rola rodziców, by uczyć swoje dzieci szacunku do chleba. W oprawę mszy św. włączył się chór męski i orkiestra dęta.

     Po mszy świętej korowód dożynkowy z orkiestrą dętą na czele udał się na plac obok Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się część obrzędowa przygotowana przez zespół „Tkacze”. Nie zabrakło tradycyjnego dzielenia się chlebem. Starostowie zadbali również o słodkości.

     W trakcie części artystycznej prezentował się zespół „Tkacze” w przestawieniu: „Obrazek na Folwarku”. Swoje umiejętności na estradzie pokazali członkowie zespołu „Poleczka”. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz akrobatyczny oraz scenka kabaretowa.

     Pięknymi strojami i wykonaniem zachwycił zespół śpiewaczy. Na zakończenie części artystycznej wystąpiła kapela ludowa i podwórkowa. Dożynki to ważne wydarzenie dla mieszkańców, a zwłaszcza dla rolników.

Tekst i fot. Justyna Paszkiewicz  (CKGŁ)

         

Post Author: Adam Kunysz