Imponujące projekty w Muzeum-Zamku

     W Muzeum-Zamku w Łańcucie trwają prace remontowo-konserwatorskie i budowlane, realizowane w ramach dwóch projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Reklama

      Pierwszy dotyczy Zamku oraz Parku i nosi tytuł „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”.

      Szczegóły związane z realizacją tych przedsięwzięć przedstawili dziennikarzom lokalnych i regionalnych mediów podczas konferencji prasowej: dyrektor Wit Karol Wojtowicz, jego zastępca Grażyna Ulma i główny specjalista ds. inwestycji, przewodnicząca zespołu projektowego Bożena Knotz-Beda.

     Aktualnie prowadzone są prace w podpiwniczonej części Zamku. Dzięki temu Muzeum wzbogaci się o nowe przestrzenie ekspozycyjne. Turyści będą mogli zwiedzać Łaźnie Rzymskie – odnowione zgodnie ze stanem z lat 20. ubiegłego wieku. Obecnie w podziemiach dawnej rezydencji magnackiej ma miejsce: konserwacja polichromii, rekonstrukcja elementów wyposażenia Łaźni, okładziny ścian oraz posadzek z płytek ceramicznych.

     Na zewnątrz Zamku prowadzone są roboty izolacyjne podpiwniczonej części budynku. Wykonywane są także prace konserwatorskie przy elewacji, tynkach i stolarce okiennej.

     Projekt zakłada również remont i konserwację ogrodzenia. Jego długość jest imponująca i wynosi 2006,5 m.  Do tej pory wykonano już większość prac związanych z przebudową ogrodzenia od strony północno-zachodniej. Wykonawca przystępuje do wykonania ogrodzenia od strony wschodniej.

     Na fortyfikacjach trwają prace remontowo-konserwatorskie okładziny murów, gzymsu kordonowego i przedpiersia murów od strony północnej i wschodniej.

     Turyści i mieszkańcy odwiedzający park mogą zobaczyć także prace związane z korytowaniem i podbudową alejek. Tam, gdzie to możliwe nastąpi przywrócenie pierwotnego rysu historycznego alejek poprzez opracowanie starego układu, jaki miał miejsce na mapie z około 1930 r.

Joanna Garbulińska-Charchut

Fot. Adam Kunysz

 

 

Post Author: Adam Kunysz