Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku uroczyście zainaugurował kolejny rok akademicki

    Wczoraj słuchacze Stowarzyszenia Łańcuckiego Uniwersytetu III Wieku zainaugurowali kolejny, już jedenasty rok akademicki. Oficjalną część uroczystości poprzedziła msza święta w Kościele Parafialnym św. Stanisława. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Wiktor Florek.

Reklama

      Główna  uroczystość miała miejsce w  Sali Balowej Muzeum-Zamku. Oprócz blisko 180-osobowej grupy członków UTW, przybyli licznie zaproszeni goście, wśród nich:  starosta łańcucki Adam Krzysztoń, wicestarosta Barbara Pilawa Kraus, wiceburmistrz miasta Joanna Rupar, duchowni Parafii Farnej – ks. proboszcz Tadeusz Kocór i ks. proboszcz-senior Władysław Kenar, dyrektorzy placówek kulturalno-oświatowych i instytucji współpracujących z Uniwersytetem.

     Z dotychczasową działalnością i osiągnięciami łańcuckiego UTW zapoznała zebranych prowadząca  spotkanie dr Janina Haładyj-Różak. Głównym celem działalności Uniwersytetu jest propagowanie i inicjowanie różnych form aktywności fizycznej dostosowanych do wieku, możliwości i oczekiwań seniorów,  prowadzenie  edukacji w zakresie ochrony i promocji zdrowego trybu życia, zacieśnianie więzi międzypokoleniowych. W tym celu co tydzień organizowane są  wykłady audytoryjne i seminaria na które zapraszani są m.in. pracownicy naukowi wyższych uczelni.

     Słuchacze UTW uczestniczą w życiu kulturalnym i społecznym miasta i regionu, swoje pasje mogą realizować podczas zajęć w grupach zainteresowań. Organizowane są  wystawy prac malarskich, rzeźbiarskich i fotograficznych, koncerty muzyczne, wyjazdy do kina, teatru czy filharmonii, a także wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

     Wczorajsze spotkanie było okazją do wręczenia po raz pierwszy tytułów „Honorowego członka łańcuckiego UTW”. To zaszczytne wyróżnienie otrzymali: Otylia Piechowska – inicjatorka powołania w mieście Uniwersytetu III Wieku i długoletnia jego kanclerz, Teresa Żurawska – była kustosz Działu Pojazdów Konnych Muzeum-Zamku w Łańcucie, opiekunka grupy muzealnej i Henryk Pazdan – sekretarz Urzędu Miasta, który wspierał inicjatywę zorganizowania w mieście placówki akademickiej dla ludzi w podeszłym wieku.

     Życzenia i gratulacje z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego przekazali słuchaczom przedstawiciele władz województwa, miasta i powiatu, a także przedstawicielki biur poselskich Elżbiety Łukacijewskiej  i Kazimierza Gołojucha.

     Wykład inauguracyjny pt.  „Centralny Okręg Przemysłowy – strategia gospodarcza niepodległej Polski” wygłosił prof. dr hab. inż. Grzegorz Ostasz – prorektor Politechniki Rzeszowskiej, a w części artystycznej wystąpił uniwersytecki chór “Cantabile” i Beata Urszula Buszta – wokalistka krakowskiego zespołu „Baśnie wybrane”.

Tekst i zdjęcia: Adam Kunysz

 

Post Author: Adam Kunysz