Uroczyste otwarcie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy

 

     Na zakończenie realizacji tej największej w gminie Czarna inwestycji w dziedzinie kultury czekali mieszkańcy Krzemienicy i członkowie działających przy tamtejszym Ośrodku Kultury zespołów artystycznych. W miniony piątek, 4 października br., nastąpiło uroczyste przekazanie do użytku wyremontowanego i rozbudowanego Ośrodka Kultury, który od teraz będzie pełnił  funkcję Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy.

Reklama

     Tradycje kulturalne w tej miejscowości są bardzo bogate. Od wielu lat działają tam: Teatr Dramatyczny, Wesele Krzemienickie, Chór św. Jakuba, Zespół Dziecięcy Jakubki, Grupa Muzyczno-Wokalna Kremenez Band, Zespół Śpiewaczy Krzemieniczanki. W dotychczasowych pomieszczenia Ośrodka Kultury brakowało więc miejsca dla wszystkich chętnych, którzy chcieli się tutaj spotykać na próbach  zespołów, koncertach, wernisażach wystaw itp. Z konieczności wykorzystywano na cele kulturalne starą szkołę, zabytkowy, drewniany kościółek św. Jakuba, a nawet znajdującą się nieopodal prywatną zagrodę  Józefa Pelca.

     Wychodząc naprzeciw mieszkańcom i działaczom kultury z Krzemienicy przed dwoma laty podjęto decyzję, by budynek Ośrodka Kultury poddać kapitalnemu remontowi.  Ten śmiały, ale kosztowny projekt udało się sfinalizować dzięki pozyskanym środkom pochodzącym z  Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu pt. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”.

     Nowy, wyremontowany i rozbudowany obiekt jest nowoczesny i niezwykle funkcjonalny. Mieści się w nim sala widowiskowa ze sceną i zapleczem technicznym,  galeria w której będą mogli wystawiać swoje prace miejscowi twórcy, sale prób dla zespołów muzycznych i tanecznych, pracownie plastyczne, studia – nagrań i animacji filmowej, biblioteka wraz z czytelnią, garderoby.

     Inwestycja kosztowała ponad 6 milionów złotych. W uroczystym otwarciu uczestniczyli wszyscy, którzy przyczynili się do jej realizacji, a także przedstawiciele władz i licznie zaproszeni goście. W części artystycznej  wystąpili: miejscowy zespół muzyczny w składzie: Joanna Dec, Jarosław Babula i Paweł Wawrzkiewicz,  Zespół Regionalny Wesele Krzemienickie oraz Teatr Dramatyczny.

Tekst i zdjęcia: Adam Kunysz

 

Post Author: Adam Kunysz