„Matce i Ojczyźnie” – koncert w łańcuckiej Farze

     W ramach Łańcuckich Wieczorów Muzyki, dzisiaj po wieczornej mszy świętej w łańcuckiej Farze miał miejsce wyjątkowy koncert, zatytułowany „Matce i Ojczyźnie”. Ten koncert przygotowany został specjalnie na zbliżającą się uroczystość Stulecia Odzyskania przez Polskę  Niepodległości.

Reklama

     Na pierwszą część koncertu poświęconą „Matce” złożyły się m. in. utwory organowe znakomitego kompozytora Jana Sebastiana Bacha, „Jesu, meine freude” BMV 147 i chorał „Nun kom der  Heiden Heiland” BMV 659. Na organach łańcuckiej Fary wykonał je organista tej świątyni Jan Szydło.

     W drugiej części dedykowanej „Ojczyźnie” wystąpił Chór Łańcuckiej Fary pod dyrekcją Michała Horodeckiego. Usłyszeliśmy utwory: Gaude Mater Polonia, Bogarodzico Dziewico, Z dawna Polski Tyś Królową, O ziemio Polska, Cześć polskiej Ziemi i na zakończenie – patriotyczną pieśń Boże coś Polskę.

     Koncert, który prowadził Krzysztof Szczepaniak,  zorganizowany przez Miejski Dom Kultury i Łańcuckie Towarzystwo Muzyczne,  zakończyła patriotyczna pieśń Boże coś Polskę.

(A.K.)

Fot. A.Kunysz

Post Author: Adam Kunysz