I sesja Rady Miasta Łańcuta

      Wczoraj w sali Miejskiego Domu Kultury odbyła się I sesja Rady Miasta Łańcuta. Uczestniczyło w niej 14 nowo wybranych radnych oraz zaproszeni goście, których powitał otwierając obrady radny Wrzesław Żurawski.

Reklama

     Podczas sesji radni złożyli uroczyste ślubowanie, po czym dokonano wyboru przewodniczącego Rady. Został nim radny Adam Opałka. Ślubowanie złożył również nowo wybrany burmistrz miasta Rafał Kumek. 

     W swoim wystąpieniu podziękował wyborcom za okazane mu zaufanie i zapowiedział, że dołoży wszelkich starań, by miasto mogło się dalej rozwijać, a mieszkańcom żyło się coraz lepiej.

fot. Edward Soński

 

Post Author: Adam Kunysz