Nowe drogi w gminie Łańcut

     1,5 mln zł wynosi wartość inwestycji drogowych w Gminie Łańcut, które w ostatnich dniach zostały zakończone.

Reklama

     Jeszcze przed zakończeniem roku budżetowego 2018 odebraliśmy roboty przy drogach w Cierpiszu, Handzlówce, Rogóżnie i Wysokiej. W Cierpiszu droga „Dubielówka” i „Poręba” zyskały oświetlenie, w Handzlówce oprócz drogi „Pod Gaj” dofinansowanej ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z rezerwy celowej budżetu państwa, nawierzchnię asfaltową zyskała droga od kościoła do cmentarza oraz droga „Równina”. Przy drodze „Pańska” w Rogóżnie na długości 990 m odmulano rowy i umacniano ich korytkami i płytami ażurowymi oraz uzupełniano pobocza – również przy dofinansowaniu z budżetu państwa. Droga „Kawałki” w Wysokiej natomiast zyskała asfalt na długości 105 m. Poza dofinansowaniem z budżetu państwa, które wyniosło prawie 900 tys. zł, na wymienione inwestycje gmina Łańcut wydatkowała kwotę ponad 500 tys. zł, co w całości daje prawie 1,5 mln zł na inwestycje drogowe w gminie Łańcut.

     – Dużym wsparciem są dla nas środki z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Do wojewody złożyliśmy już wnioski na kolejne trzy drogi. Liczymy na to, że inwestycje zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Poprawa stanu dróg będzie jedną z kluczowych spraw planowanych do realizacji na najbliższy rok – mówi wójt Jakub Czarnota

Urząd Gminy Łańcut

 

Post Author: Adam Kunysz