Budżet Gminy Łańcut na rok 2019 przyjęty

Dzisiaj podczas Sesji Rady Gminy Łańcut rada przyjęła uchwałę budżetową. Dochody budżetu na rok 2019 określono na poziomie ponad 93,5 mln zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 960 tys. zł, która zostanie przeznaczona na spłatę części kredytu. Pozytywną informacją jest planowany wzrost wpływu z podatku dochodowego w stosunku do roku poprzedniego o kwotę ponad 2,3 mln zł tj. 18%. Stawki podatków lokalnych pozostały na tym samym poziomie co w roku 2018.  Na inwestycje i remonty rada przeznaczyła ponad 14 mln zł z czego w poszczególnych miejscowościach zrealizowane zostaną m.in.:

Reklama

– w Albigowej – przygotowanie projektu i realizacji budowy Przedszkola Publicznego

– w Cierpiszu – budowa boiska wielofunkcyjnego

– w Handzlówce – przebudowa drogi „Dział”

– w Głuchowie – opracowanie rozwiązania komunikacyjnego przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą krajową Nr 94 (obok Ośrodka Kultury)

– w Kosinie – przebudowa drogi „Bartkowa Górka”

– w Kraczkowej – budowa chodnika przy drodze powiatowej w stronę Albigowej

– w Soninie – budowa boiska wielofunkcyjnego

– w Rogóżnie – opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej

– w Wysokiej – rozbudowa drogi gminnej „Wysoka – Wysoka za Rzeką” tzw. Ziajówka

Do inwestycji ujętych w budżecie wpisane zostaną nowe zadania wiosną br. Planujemy też pozyskanie środków zewnętrznych. Przygotowujemy się już do ogłoszenia przetargów na realizację wyżej wymienionych inwestycji – mówi wójt Jakub Czarnota

Urząd Gminy Łańcut

  

 

Post Author: Adam Kunysz