OSP z Kraczkowej przed szansą włączenia do KSRG

      6. lutego br. została podpisana umowa akceptująca wniosek jednostki OSP Kraczkowa złożony do Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie oraz do Wójta Gminy Łańcut o włączenie jednostki OSP Kraczkowa do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przy podpisaniu obecni byli Bogusław Golenia – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Jakub Czarnota – Wójt Gminy Łańcut, Krzysztof Czapka – Prezes OSP Kraczkowa oraz radne Joanna Murias i Ewa Rejman-Dziok.

Reklama

     Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Głównym jego celem jest zapewnienie ochrony mieszkańców poprzez m.in. gaszenie pożarów, likwidację miejscowych zagrożeń czy ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, jak również Ochotniczych Strażach Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa. Partnerstwo tych służb oparte jest na wzajemnym współdziałaniu.
Na terenie gminy Łańcut do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są włączone następujące jednostki: OSP Albigowa, OSP Handzlówka i OSP Kosina. Jednostki znajdujące się w KSRG zobowiązane są brać udział w szkoleniach, ćwiczeniach i innych zadaniach dostosowujących jednostkę oraz strażaków do wymaganych w KSRG standardów. Na powyższe działania jednostki otrzymują specjalne dotacje.
Komendant PSP w Łańcucie oraz Wójt Gminy Łańcut zaakceptowali wniosek o włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej z Kraczkowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jest to jednak dopiero początek procedury wpisu do KSRG. Uczestnictwo jednostki w KSRG zdecydowanie poprawi operacyjne zabezpieczenie powiatu łańcuckiego, wpłynie na bezpieczeństwo ludności i zapewni profesjonalną pomoc przy działaniach Państwowej Straży Pożarnej, ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu ratownictwa technicznego na drodze krajowej Nr 94 przebiegającej przez teren powiatu łańcuckiego.

     – Znaczna część miejscowości Kraczkowa oraz sąsiadująca z nią miejscowość Cierpisz leżą w czasie dojazdu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Łańcucie powyżej 15 minut. Odległość siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie od tego obszaru, znacznie wydłuża czas dojazdu i podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych. Jednostka OSP w Kraczkowej z ponad 120-letnią tradycją dysponuje dwoma samochodami ratowniczo-gaśniczymi wyposażonymi zgodnie z obowiązującymi standardami. Charakteryzuje nas duża mobilność organizacyjna, wysoki poziom gotowości bojowej oraz wielu druhów przeszkolonych do udziału w działaniach bojowych. Liczymy na pozytywną decyzję Podkarpackiego Komendanta bo dzięki temu mieszkańcy Kraczkowej będą mogli czuć się bezpieczniej – zaznacza Krzysztof Czapka prezes OSP Kraczkowa.

mat. pras.

Post Author: Adam Kunysz