Adam Hadław rzecznikiem osób niepełnosprawnych oraz seniorów

     Podkreślając znaczenie rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnością oraz seniorów w działaniach władz Miasta Łańcuta,  zarządzeniem Nr 42/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku Burmistrz Miasta Łańcuta  Rafał Kumek powołał Adama Hadława na funkcję Społecznego Rzecznika Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miasta Łańcuta.

Reklama

     Zadania Społecznego Rzecznika Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miasta Łańcuta koncentrować się będą wokół dwóch głównych obszarów. Obszar pierwszy to inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do integracji społecznej, poprawy jakości i komfortu życia seniorów oraz osób z niepełnosprawnością oraz współuczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu miejskich programów w tym zakresie. Istotne znaczenie w działaniach rzecznika będzie miało także analizowanie potrzeb oraz inicjowanie i rekomendowanie działań mających na celu poprawę dostępności obiektów oraz przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnością oraz seniorów.

     Drugi obszar działań Społecznego Rzecznika Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miasta Łańcuta to udzielanie informacji o uprawnieniach i programach kierowanych do seniorów oraz osób z niepełnosprawnością oraz podmiotach działających na ich rzecz. Zadaniem Rzecznika będzie także podejmowanie interwencji, udzielanie w miarę możliwości, pomocy w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością oraz seniorów. Ważnym elementem działań Rzecznika będzie także współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz seniorów na terenie Miasta Łańcuta.

     Powołanie Społecznego Rzecznika Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miasta Łańcuta jest jednym z działań Burmistrza Miasta Łańcuta na drodze realizacji celu jakim jest uczynienie z Łańcuta miasta przyjaznego dla osób z niepełnosprawnością oraz seniorów, także dla tych odwiedzających miasto Łańcut w celach turystycznych.

     Kontakt mieszkańców z Rzecznikiem będzie możliwy również za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Miasta Łańcuta. Społeczny Rzecznik Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miasta Łańcuta pełni swoją funkcję społecznie.

UM

 

Post Author: Adam Kunysz