Pierwsza w tym roku przysięga żołnierzy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” już za nami

     W niedzielę, 24 lutego br. w Łańcucie na Rynku miasta odbyła się uroczysta, zarazem pierwsza przysięga wojskowa żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, wojska, instytucji, duchowieństwa oraz organizacji kombatanckich, a w tym przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg podkarpacki oraz koła Rzeszów.

Reklama

     Uroczystości poprzedziła msza św. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Łańcucie w intencji żołnierzy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, pod przewodnictwem proboszcza parafii księdza prałata Tadeusza  Kocóra.

     Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości ppłk. Janusza Leżonia meldunku o gotowości pododdziałów do przysięgi dowódcy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Dariuszowi Słocie.

     Po podniesieniu flagi państwowej na maszt, odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę  Wojskową z Rzeszowa, wystąpił poczet sztandarowy, a następnie słowa roty przysięgi złożyło 104 żołnierzy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego. Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielił kapelan WOT ppor. Łukasz Węglowski oraz proboszcz parafii prawosławnej w Przemyślu ksiądz płk Jerzy Mokrauz.

     Po uroczystej przysiędze głos zabrał dowódca podkarpackiej brygady płk. Dariusz Słota,
a także Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz.

     Do uczestników uroczystej przysięgi wojskowej list napisał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który odczytał – szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej płk Maciej Klisz.

     Wzruszającym momentem było przemówienie w imieniu prezesa Zarządu Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 98 – letniego jubilata tego dnia mjr w st. spocz. Stefana Michalczaka. Dziewięćdziesięcioośmio letni Weteran AK, w imieniu swoim i kolegów, złożył żołnierzom gratulacje oraz przekazał słowa przesłania dla młodych pokoleń:

     „Dziś, podobnie jak my przed laty, podejmujecie się zobowiązań na całe życie dla dobra Ojczyzny. Gratuluję Wam i dziękuję, że podjęliście się służby Ojczyźnie, służby, która wymaga ciężkiej pracy. Bądźcie wytrwali w podjętych zobowiązaniach, w idei słów złożonej dziś przysięgi. Bądźcie lojalni i odpowiedzialni, w swoim postępowaniu kierujcie się dobrocią i mądrością, a wszystko to dla niepodległej Ojczyzny, dla obywateli, dla lokalnej społeczności, dla własnej rodziny i dla was samych”.

***

Przysięgę złożyło łącznie 104 ochotników w tym 20 kobiet. W ramach projektu “Ferie z WOT” powołano 22 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 11 studentów oraz 2 nauczycieli. Wykształcenie medyczne 4, prawnicze 1, techniczne 57, humanistyczne 4, ogólne 38. Obecnie w brygadzie służy ok 3,5 tys. żołnierzy.

***

  1. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą. Stała obecność i bliskie relacje z lokalną społecznością to siła i największy atut „Terytorialsów”.

Zdjęcia: Paulina Lęcznar

por. Witold SURA

rzecznik prasowy

3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej

  1. im.płk. Łukasza Cieplińskiego

Post Author: Adam Kunysz