Posiedzenie ZOPI dla rozbudowy DK94 odc. Łańcut – Głuchów (tzw. obwodnica Łańcuta)

     W siedzibie GDDKiA w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) dla projektu zamiennego rozbudowy DK94 odc. Łańcut – Głuchów (tzw. obwodnicy Łańcuta), w którym udział wzięli przedstawiciele GDDKiA, wykonawcy, a także władz samorządowych.

Reklama

     Zadanie polegające na kontynuacji budowy przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odc. Łańcut – Głuchów (tzw. obwodnica Łańcuta), jest na etapie projektowania i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych.

     W styczniu br. uzyskano decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym. Zakończyły się także prace koncepcyjne przy optymalizacji rozwiązań projektowych. W ramach prac projektowych, Wykonawca zaproponował nowe rozwiązania, do których zgłoszone zostały wnioski władz samorządowych. GDDKiA wychodząc naprzeciw zgłoszonym postulatom, tam gdzie była taka możliwość, w znaczącej części uwzględnił je w zamiennym projekcie budowlanym.

    Przykłady wprowadzonych zmian na podstawie postulatów samorządów:

  1. Zaprojektowano wjazd i wyjazd z terenów: MOSiR, Szpitala Powiatowego, Centrum Kształcenia i Zespołu Szkół Technicznych do DK94 na prawoskręty z możliwością wykonania manewru lewoskrętu,
  2. Zaprojektowano nowe zatoki autobusowe lub zmieniono lokalizację istniejących,
  3. Zaprojektowano nowe przejścia dla pieszych lub zmieniono ich lokalizację,
  4. Zaprojektowano bezpośrednie włączenie do DK94 m.in. ul. Bema i ul. Orzeszkowej,
  5. Zaprojektowano bezpośrednie włączenie jezdni dodatkowej do ronda w Głuchowie ze względu na lokalizację Ośrodka Kultury i OSP.

      Posiedzenie ZOPI poświęcone było ocenie projektu budowlanego i rozpatrywaniu każdego jego elementu. Jeszcze w marcu br. planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

     Wykonawcą rozbudowy odcinka DK94 Łańcut-Głuchów, będącego tzw. obwodnicą miasta Łańcuta (dł. 5,8 km), jest Budimex S.A. Umowę na kwotę: 115 847 768,51 zł brutto podpisano 18 maja 2018 r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.

GDDKiA

 

 

 

Post Author: Adam Kunysz