O zmianach w szkolnictwie zawodowym

   11 marca br.w Leżajsku odbyło o się spotkanie informacyjne zorganizowane przez starostę leżajskiego wraz ze starostą łańcuckim oraz podkarpackim kuratorem oświaty, dotyczące nowych przepisów prawa oświatowego obowiązującego w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Reklama

   Tematyka spotkania dotyczyła nowelizacji przepisów zakładających m. in. wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczną prognozę zapotrzebowania na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego, zmiany w organizacji szkół i placówek, obowiązkowe szkolenie branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych. Tym samym od 1 września 2019 r. zmiany w szkolnictwie zawodowym staną się faktem. Wymagają one zacieśnienia współpracy pomiędzy szkołami a otoczeniem społeczno-gospodarczym, ale ich efektywność uzależniona jest od dobrego przepływu informacji pomiędzy współpracującymi podmiotami, zainteresowanymi jakością edukacji i kreującymi politykę oświatową w wymiarze lokalnym.

   Prelegenci: wizytatorka Kuratorium Oświaty i koordynatorka ds. kształcenia zawodowego przy MEN Dorota Kaleta, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku i członkini Ogólnopolskiej Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy MEN Halina Samko, radca prawny KO Anna Bandelak oraz wicekurator oświaty Stanisław Fundakowski omówili zadania wspólne organów prowadzących i dyrektorów szkół oraz ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zadania dyrektora szkoły w realizacji II etapu reformy systemu edukacji oraz zadania organów prowadzących w realizacji II etapu reformy systemu edukacji. Przedstawiono również działania w ramach projektu KO: „Mój profil – wsparcie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy” oraz projekt działań w zakresie doradztwa metodycznego i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi ze szkół podstawowych, pracodawcy i pracownicy wydziałów edukacji z powiatów: leżajskiego i łańcuckiego, wicestarosta łańcucki Barbara Pilawa-Kraus, starosta leżajski Marek Śliż, wicestarosta leżajski Lucjan Czenczek, członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz oraz  wicekurator oświaty Stanisław Fundakowski.

Fot. Starostwo Powiatowe w Leżajsku

Post Author: Adam Kunysz