Nowe wyposażenie dla Ośrodków Kultury w Kraczkowej i Soninie

     Ponad 165 tys. zł otrzyma Gmina Łańcut na doposażenie Ośrodków Kultury w Kraczkowej i Soninie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie Wójt oraz Skarbnik Gminy Łańcut podpisali umowę na dofinansowanie.

Reklama

     Samorząd Województwa reprezentował Stanisław Kruczek członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. W podpisaniu umowy uczestniczyli radni  Gminy Beata Wójcik, Joanna Murias i Ewa Rejman-Dziok.
Dzięki pozyskanym funduszom Ośrodki Kultury zyskają sprzęt umożliwiający prowadzenie wydarzeń kulturalnych.

     – Ośrodki zostaną wyposażone m.in. w sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy, scenę mobilną, krzesła i sprzęt audio do obsługi imprez plenerowych – mówi wójt Jakub Czarnota. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa warunków świadczenia usług kulturalnych kierowanych do mieszkańców gminy Łańcut i osób odwiedzających gminę. Całkowita wartość zadania to ponad 259 tys. zł.

     Wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014–2020 dla operacji pn. „Doposażenie placówek kultury w Kraczkowej i Soninie” został złożony  w czerwcu 2018. Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.

UG Łańcut

Post Author: Adam Kunysz