Szkolenie strażaków ratowników OSP

     14 kwietnia  br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu Łańcuckiego. 

Reklama

     Szkolenie przeprowadzono zgodnie z „Zasadami Organizacji Szkoleń Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych” z 2015 roku. W skład kadry dydaktycznej wchodzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie. Zajęcia z zakresu kierowania ruchem drogowym przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.

     Kurs uprawnia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez członków OSP. Oprócz tematów związanych z wykonywaniem podstawowych czynności w ramach zastępu, poruszane były również zagadnienia związane z ratownictwem technicznym, powodziowym, sprzętem ochrony dróg oddechowych, łącznością i alarmowaniem.

     Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć o charakterze teoretycznym i praktycznym. Ponadto warunkiem koniecznym do ukończenia szkolenia było zaliczenia testu w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w siedzibą w Nisku. Zwieńczeniem kursu był egzamin końcowy składający się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej, który odbył się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie. Do kursu przystąpiło 40 członków OSP – druhen i druhów, którzy systematycznie uczęszczali na zajęcia, natomiast z wynikiem pozytywnym kurs ukończyło 34 z nich. 

KP PSP Łańcut

Fot. Dariusz Kaczor

Post Author: Adam Kunysz