Portal mieszkańca – Rada Miasta Łańcuta

     Miasto Łańcut uruchomiło nowy portal internetowy, za pośrednictwem którego Mieszkańcy Łańcuta mogą na bieżąco śledzić pracę Rady Miasta Łańcuta. Wchodząc na stronę www.lancut.esesja.pl otrzymujemy informację o wszystkich odbytych posiedzeniach, a klikając w poszczególne Sesje dowiadujemy się jacy Radni brali w niej udział, jakie uchwały zostały na nich podjęte oraz jak poszczególni radni głosowali. W prawym górnym rogu pojawia się ikonka „zobacz transmisję”, która przekieruje nas do retransmisji z obrad danego posiedzenia.

Reklama

    Na portalu dostępny jest rejestr wszystkich podjętych przez Radę Miasta uchwał od obecnej, VIII kadencji.

   Za pośrednictwem strony, możemy sprawdzić statystyki poszczególnych radnych, uzyskać informację w jakich Komisjach pracują oraz dowiedzieć się o interpelacjach i zapytaniach.

   W związku z tym, że zadanie transmitowania Sesji realizuje TV Łańcut, zakładka „Transmisje sesji” w Portalu będzie nieaktywna. Bezpośrednią relację z posiedzeń Rady będzie można oglądać poprzez link na stronie www.lancut.pl (zakładka Rada Miasta – transmisja sesji) oraz www.lancut.biuletyn.net.

UM

Fot. A.Kunysz

Post Author: Adam Kunysz