Muzeum-Zamek w Łańcucie realizuje kolejny projekt

        

       Muzeum – Zamek w Łańcucie jest jedną z pięciu instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która bierze udział w projekcie pt. „www.muzeach”. Założeniem przedsięwzięcia jest udostępnienie zasobów cyfrowych muzeów biorących udział w projekcie. Łańcucka dawna rezydencja magnacka udostępni ich aż 1628.

Reklama

       Liderem projektu jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Partnerami przedsięwzięcia – poza Muzeum – Zamek w Łańcucie, są: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie. Projekt przewiduje rozwój infrastruktury służącej do digitalizacji i udostępnienia zasobów cyfrowych wymienionych muzeów. Udostępnienie informacji o zbiorach (zawierających wizerunki wraz z opisami zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej, w tym także w systemie informacji geograficznej – GIS) w ramach cyfrowych kolekcji muzeów oraz multiwyszukiwarki integrującej rozproszone zasoby instytucji partnerskich (zgodnie z zaleceniem Światowej Rady Muzeów ICOM) umożliwi łatwy dostęp do dziedzictwa kulturowego.

      Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej, które oferują muzea – uczestnicy projektu. Jest on zgodny z celem szczegółowym Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: cyfrową dostępnością i użytecznością informacji sektora publicznego. Zasoby kultury będące w posiadaniu muzeów – narodowych instytucji kultury – stanowią zgodnie z definicją informacje sektora publicznego. Poprzez działania digitalizacyjne, a także wdrożenie innowacyjnych metod udostępniania zwiększona zostanie dostępność do narodowych zasobów kultury w postaci cyfrowej.

Adresaci efektów projektu

     Projekt adresowany jest między innymi do naukowców, wykładowców akademickich, studentów, nauczycieli, uczniów, muzealników, ale także hobbystów i turystów. Realizacja przedsięwzięcia ułatwi domową i rodzinną edukację kulturową, pojmowaną jako najskuteczniejszy sposób budowania i przekazywania tożsamości, wzorców, norm i nawyków kulturowych.

    Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. Całkowity koszt projektu: 10 980 688,81 zł. Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł. Realizacja projektu potrwa 3 lata.

Źródło: Muzeum-Zamek

Fot. Adam Kunysz

 

Post Author: Adam Kunysz