Podkarpackie szkoły inwestują w nowoczesne technologie

Czy historii, matematyki lub języka angielskiego można się uczyć poprzez zabawę na podłodze? Tak! Pod warunkiem, że jest to podłoga interaktywna. Szkoła Podstawowa w Roźwienicy oraz Zespół Szkół w Dąbrowie na Podkarpaciu udowadniają, że nowoczesne technologie to olbrzymie możliwości i przyszłość edukacji. Niedawno na wyposażeniu ich placówek znalazł się Magiczny Dywan – interaktywny projektor wykorzystywany do nauczania, ale też rehabilitacji ruchowej.

Reklama

Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy koło Jarosławia to placówka do której uczęszczają także dzieci zmagające się z problemem autyzmu oraz innymi dysfunkcjami. Jej potrzeby dotyczą więc nie tylko zagadnień edukacyjnych, ale też rewalidacyjnych. Zespół Szkół w Dąbrowie pod Rzeszowem obejmuje natomiast szkołę podstawową oraz przedszkole. Sprawia to, że przedział wiekowy jego wychowanków jest szeroki, a potrzeby zróżnicowane. Odpowiedzią dla tych instytucji stały się innowacyjne rozwiązania, które elastycznie dopasowują się do rozmaitych wymagań.

Technologia pomaga w edukacji i rehabilitacji

Podłoga interaktywna Magiczny Dywan polskiej firmy Funtronic, którą zamontowano w podkarpackich placówkach to nowatorskie narzędzie dydaktyczne, które zyskało popularność już w niemal 10 000 instytucji na całym świecie. Innowacyjność tego urządzenia polega na tym, że dostępne na platformie ćwiczenia, gry oraz zabawy nie tylko pomagają w nauce, ale dodatkowo skutecznie zachęcają do aktywności fizycznej i współpracy w grupie.

– Z możliwości Magicznego Dywanu korzystamy w pełnym zakresie. W naszej szkole mamy dzieci z Zespołem Aspergera oraz autyzmem, dla których organizujemy zajęcia rewalidacyjne oraz sesje terapeutyczne. Urządzenie wykorzystujemy także do nauki. Młodsze dzieci, bawiąc się na Magicznym Dywanie, uczą się angielskiego, starsze rozwiązują testy z matematyki czy historii – mówi Elżbieta Rusinko – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy.

Zalety urządzenia dostrzega także Krzysztof Potocki, dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie. Z Magicznego Dywanu korzystają zarówno uczniowie tamtejszej szkoły podstawowej, jak i dzieci z przedszkola. Znajdujące się w oprogramowaniu gry edukacyjne pomagają w nauce matematyki, geografii czy historii, ale też w prowadzeniu zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych. Uczniowie mogą nawet przygotować się do egzaminu na kartę rowerową. Jeden z pakietów gier uczy podstawowych zasad ruchu drogowego i pomaga młodym cyklistom w nauce.

Polska szkoła potrzebuje innowacji

Wyniki ostatniego badania PISA (Program Międzynarodowej Oceny Uczniów prowadzony przez OECD) wykazały, że polska szkoła nie stwarza wielu możliwości korzystania z nowych technologii i nie ułatwia uczniom poruszania się w cyfrowym  świecie. Kolejne edycje badania potwierdzają, że polskie  szkoły  są  gorzej wyposażone  w  urządzenia  cyfrowe  od  szkół  z  innych  krajów. Według deklaracji dyrektorów zebranych podczas ostatnich badań w 2015 roku, na jednego gimnazjalistę w trzeciej klasie przypadało 0,46 komputera w porównaniu ze średnią OECD 0,76.

Przykład podkarpackich placówek pokazuje, że staramy się przełamywać ten trend. Coraz więcej polskich szkół inwestuje nie tylko w sale komputerowe, ale też urządzenia takie jak interaktywne tablice czy projektory. – Wiemy, jak ważne jest wprowadzanie do szkoły nowoczesnych rozwiązań, dlatego byliśmy bardzo zdeterminowani, by mieć u siebie Magiczny Dywan. Środki na jego zakup pozyskaliśmy samodzielnie, biorąc udział w kampanii Kilometry Dobra – dodaje dyrektor Szkoły w Roźwienicy, Elżbieta Rusinko. Innowacyjne rozwiązania to olbrzymie możliwości i nieocenione wsparcie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, trzeba z nich jednak korzystać mądrze.

Badania PISA wykazały, że polscy uczniowie mają dobry dostęp do urządzeń cyfrowych w domu i często z nich korzystają, choć nie zawsze w odpowiedni sposób. Zwraca się uwagę na fakt, że zbyt częste i niewłaściwe używanie smartfona czy tabletu może przekładać się na gorsze wyniki w nauce. – Powszechny dostęp do urządzeń cyfrowych sprawia, że coraz częściej mówi się o zjawisku cyfrowej demencji. Polega ona na zaniku zdolności do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów, przy jednoczesnym uzależnieniu od informacji dostępnych w Internecie. Nowoczesne technologie powinny inspirować do kreatywnego myślenia, a nie je zastępować – komentuje Maciej Mazurkiewicz, twórca Magicznego Dywanu i prezes firmy Funtronic.

Funtronic to polska firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku. Jest producentem i dystrybutorem Magicznego Dywanu – interaktywnego urządzenia projekcyjnego (podłogi oraz stołu), które stanowi innowacyjną pomoc dydaktyczną i rehabilitacyjną. Urządzenie zawiera zestaw multimedialnych ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych oraz aplikacji rewalidacyjnych, przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, a także rehabilitacji dorosłych i seniorów. Funtronic jest liderem w dostarczaniu takiego rozwiązania zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Urządzenie można zamówić za pośrednictwem strony funtronic.eu.

Materiał prasowy

 

Post Author: Adam Kunysz