Dwa dni spotkań w ramach Grupy Wymiany Doświadczeń w Łańcucie

   Związek Miast Polskich będący Partnerem Ośrodka Rozwoju Edukacji, powołał trzy Samorządowe Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD): Grupę Wiejską, Grupę Miejską i Grupę Powiatową, zrzeszające urzędników zajmujących się zagadnieniami w zakresie oświaty. Przygotowywane w ramach projektu programy szkoleniowo-doradcze mają odpowiadać na potrzeby organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

Reklama

   W związku z tym, że Powiat Łańcucki w ramach GWD uczestniczy w projekcie zatytułowanym “Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”, w dniach 6-7 czerwca 2019 r. przedstawiciele z powiatów bocheńskiego, kieleckiego, gorlickiego, nowotarskiego i łańcuckiego spotkali się kolejny raz w Łańcucie, aby porozmawiać m.in. o poprawie funkcjonowania i zwiększeniu wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

   Pierwszy dzień obrad rozpoczął się od przywitania gości przez starostę łańcuckiego Adama Krzysztonia oraz przedstawienia uczestników GWD przez wicestarostę łańcuckiego Barbarę Pilawę – Kraus. Część merytoryczna spotkania została zapoczątkowana poprzez wprowadzenie do tematyki, którego dokonał Zbigniew Czepelak, moderator GWD oraz od wystąpienia wicestarosty łańcuckiego Barbary Pilawy – Kraus, która dokonała prezentacji węzłowych problemów zarządzania oświatą w powiecie łańcuckim.

   Następnie Mariusz Tabor ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji przedstawił analizę porównawczą zaktualizowanych oświatowych wskaźników organizacji w powiatach uczestniczących w GWD na tle danych w skali kraju, wg stanu na koniec kwietnia 2019 roku.

   Zbigniew Czepelak, w kolejnym wystąpieniu omówił pilotażową wersję „Modelu doradztwa dla JST” wdrażanej przez ORE z uwzględnieniem wniosków przekazywanych przez GWD. Ponadto, Marta Skawska, dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty
w Nowym Targu zaprezentowała praktyczne aspekty realizacji pilotażu „Modelu doradztwa dla JST” na przykładzie powiatu uczestniczącego w pilotażu.

   Po każdej prezentacji przedstawionych zagadnień następowała dyskusja podczas której uczestnicy GWD dzielili się wieloma osobistymi przemyśleniami i doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem oświaty, które mają służyć w dalszej pracy GWD.

   Omówienie aktualnego stanu prac nad „Opracowaniem założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych” zakończyło prace pierwszego dnia GWD w Łańcucie.

   W drugim dniu spotkania w ramach GWD, uczestnicy obradowali w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie, gdzie zwiedzili pracownie dydaktyczne i wydziały warsztatowe oraz przystąpili do kolejnego panelu obrad.

   Zbigniew Czepelak w wystąpieniu pn. „Gospodarowanie zasobami materialnymi systemu oświaty” omówił i przeanalizował rozwiązania w realizacji zadań oświatowych w zakresie obszaru zarządzania oświatą. Następnie nastąpiło przedstawienie działań powiatów biorących udział w GWD ww. zakresie. Z rozwiązaniami Powiatu Łańcuckiego zapoznał uczestników GWD naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie Robert Szajnar. Dodatkowo, dzięki zwiedzaniu CKP w Łańcucie, jego dyrektor Józef Skomra przedstawił przybyłym gościom praktyczne efekty wdrażania rozwiązań organizacyjnych w obszarze zarządzania oświatą.

   W przerwach w czasie debat przedstawiciele powiatów GWD mieli okazję poznać piękno łańcuckiej ziemi, zwiedzić okoliczne muzea oraz zapoznać się z najnowszymi inwestycjami Powiatu Łańcuckiego.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie. Cieszymy się, że po raz kolejny Powiat Łańcucki mógł gościć przedstawicieli GWD. Z pewnością minione dwa dni były czasem dobrze wykorzystanym i stymulującym do pracy nad optymalnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania oświatą.

Starostwo Powiatowe w Łańcucie

 

 

Post Author: Adam Kunysz