Rusza budowa obwodnicy miasta – będą utrudnienia na odcinku Łańcut – Głuchów

   Generalny Wykonawca Budimex SA informuje o przystąpieniu do realizacji zadania związanego z kontynuacją budowy drogi krajowej Nr 4 (obecnie DK 94) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łańcut – Głuchów tj. od skrzyżowania z ul. Skotnik w m. Łańcut do granic przedsiębiorstwa Bispol w m. Głuchów, oznaczenie kilometraża: km 613+767– 619+596.

Reklama

   Zakres prowadzonych Robót obejmuje również budowę gazociągu wysokoprężnego zlokalizowanego po stronie południowej drogi krajowej. Prace realizowane będą na podstawie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszów w okresie czerwiec 2019 – wrzesień 2021.

   W związku z powyższym Generalny Wykonawca Budimex SA przeprasza za wszelkie utrudnienia związane z powyższą Inwestycja.

 

Post Author: Adam Kunysz