„Uniwersytet Samorządności” – pierwsze umowy podpisane

   Wczoraj wójt Gminy Łańcut podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie zadania pt. „Dostosowanie pomieszczeń budynku OSP w miejscowości Wysoka do prowadzenia inicjatywy „Uniwersytetu Samorządności” poprzez zakup wyposażenia”. Kwota dofinansowania to 15 tys. zł. Całkowity koszt zadania to nieco ponad 35,6 tys. zł. W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego umowy podpisywał wicemarszałek Piotr Pilch.

Reklama

   W ramach projektu zostanie wyremontowane pomieszczenie w budynku OSP w Wysokiej oraz zostanie zakupiony niezbędny sprzęt, który umożliwi prowadzenie zajęć i warsztatów. Zadanie realizowane będzie we współpracy strażaków z OSP, pań z KGW oraz pracowników Centrum Kultury Gminy Łańcut.

   Środki na powyższe zadanie pochodzą z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.

   – Odmalowana sala, nowe stoły i krzesła, klimatyzacja i ekspres do kawy znacznie ułatwią organizowanie spotkań, konferencji czy różnych warsztatów dla mieszkańców – mówi wójt Jakub Czarnota. Każdy wyremontowany budynek użyteczności publicznej zwiększa atrakcyjność naszej gminy, ale przede wszystkim zwiększa możliwość integracji i działania różnych grup społeczności lokalnej – dodaje.

Wicemarszałek Piotr Pilch opowiadając o programie zaznaczył, że jego założeniem jest stworzenie warunków do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych, które stanowiłyby odpowiedź na potrzeby lokalnych społeczności w zakresie samorządności. Do projektu zakwalifikowanych zostało 16 gmin – po jednej z powiatu – by w jak największej liczbie powiatów znalazły się gminy objęte programem.

Szczegółowa relacja z wydarzenia na: https://www.podkarpackie.pl/…/6993-uniwersytet-samorzadnosc…

Fot. Michał Mielniczuk

Post Author: Adam Kunysz