Powiatowa Hala Sportowa im. Józefa Witka nominowana w konkursie „Podkarpackie Mistrzowskie  Zmiany”

   Z przyjemnością informujemy, że projekt “Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego” został nominowany do głównej nagrody w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”. W ramach projektu wybudowana została Powiatowa Hala Sportowa im. Józefa Witka przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie.

Reklama

   W konkursie mogli wziąć udział wszyscy, którzy zrealizowali projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Na konkurs zgłoszono ogółem 62 projekty. Kapituła pod przewodnictwem Wojciecha Magnowskiego, dyrektora Departamentu Zarządzania RPO, oceniła 57 projektów (zgłoszenia poprawne pod względem formalnym).

   W pierwszej kolejności członkowie jury indywidualnie oceniali projekty. Po zsumowaniu punktów powstała lista rankingowa, która ułatwiła pracę podczas spotkania Kapituły 9 lipca br. Niemniej ze względu na wysoki poziom konkursu wybór nie był łatwy.

   W wyniku obrad Kapituła zdecydowała o nominowaniu 25 projektów zrealizowanych przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (po pięć w każdej kategorii konkursowej). Teraz beneficjenci mają czas na zaprezentowanie efektów. Po przeprowadzeniu wizyt u nominowanych, zebraniu materiału fotoreporterskiego i przygotowaniu raportu Kapituła wskaże zwycięzców w każdej kategorii. Swojego „Mistrza” wybiorą też internauci, którzy będą mogli głosować na swoich faworytów na przełomie sierpnia i września.
Lista nominowanych znajduje się pod linkiem  https://mistrzowskiezmiany.pl/nominacje/

Powiat Łańcucki

Fot. A. Kunysz

Post Author: Adam Kunysz