Wystartował projekt “Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości”

   26 sierpnia  br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy starosta łańcucki Adam Krzysztoń, wicestarosta  Barbara Pilawa-Kraus oraz dyrektor WUP Tomasz Czop podpisali umowę o dofinasowanie projektu pn.  „Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Partnerami projektu są Politechnika Rzeszowskia oraz EME Aero. 
Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w łańcuckim Zespole Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego i PCKPiEZ,  w nowym kierunku: technik mechanik lotniczy.

Reklama

   W projekcie weźmie  udział 70 uczniów oraz nauczyciele, a w warsztatach pojawi się nowy sprzęt. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich przekracza półtora miliona złotych. 

fot. WUP Rzeszów

Post Author: Adam Kunysz