Energia ze słońca zasili Zespół Szkół w Wysokiej

   28 sierpnia br. wójt gminy Łańcut Jakub Czarnota podpisał umowę z wykonawcą Robertem Oczoś prezesem Zarządu Grupy O5 na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku stołówki Zespołu Szkół w Wysokiej. Koszt inwestycji to ponad 68 tys. zł. Zakończenie prac planowane jest na koniec października br.

Reklama

   Na powyższą inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” dofinansowanego z RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – ZIT w kwocie ponad 47 tys. zł.

   Przy podpisaniu umowy obecni byli dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łańcut Wojciech Dudek oraz dyrektor Zespołu Szkół w Wysokiej – Dorota Szmuc.

   W roku ubiegłym ten sam wykonawca wykonał instalacje na budynkach stacji uzdatniania wody w Albigowej, Głuchowie, Handzlówce, Kosinie i Kraczkowej, przy przepompowni ścieków w Głuchowie,  na budynkach szkół w Albigowej, Kosinie i Kraczkowej oraz na budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut  w Soninie.

   – Obecnie jesteśmy na etapie uzgodnień z PGE i liczymy na to, że już wkrótce instalacje wybudowane w ub. roku będziemy mogli w pełni wykorzystywać co przełoży się na rachunki za energię elektryczną – mówi wójt Jakub Czarnota.

UG  Łańcut

 

Post Author: Adam Kunysz