Bezpieczna droga do szkoły

   Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczęły się policyjne działania „Bezpieczna droga do szkoły”. Łańcuccy policjanci czuwają nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach placówek oświatowych. Odwiedzają również szkoły, by przypominać dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Reklama

   Policja rokrocznie podejmuje działania, które mają poprawić stan bezpieczeństwa w pobliżu szkół. Działania takie rozpoczynają się jeszcze podczas wakacji, kiedy funkcjonariusze sprawdzają prawidłowość oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń zabezpieczających na drogach w rejonach szkół na terenie powiatu łańcuckiego.

   Od 2 września funkcjonariusze pełniący służbę w rejonach szkół zwracają szczególną uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Policjanci przypominają kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół oraz przejść dla pieszych. Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

   Ponadto początkiem września policjanci w porozumieniu z dyrektorami szkół podstawowych, przeprowadzą spotkania z dziećmi klas I, II i III na temat podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się na drodze oraz prowadzą praktyczną naukę przekraczania jezdni dla uczniów klas pierwszych.

   Bezpieczeństwo w ruchu drogowym nie jest jedynym tematem, który w czasie spotkań z dziećmi poruszają łańcuccy policjanci. Funkcjonariusze przypominają najmłodszym o zasadach zachowania w nagłych sytuacjach, takich jak wypadek czy atak psa. Ostrzegają również przed ufnością w stosunku do obcych.

KPP Łańcut

 

Post Author: Adam Kunysz