Szkoły Powiatu Łańcuckiego zainaugurowały nowy rok szkolny

     2 września po raz kolejny zabrzmiał dzwonek lekcyjny zwiastujący rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W łańcuckich szkołach średnich rozpoczęło kształcenie ponad 2200 uczniów, spośród których 1050 w klasach pierwszych. W rok szkolny 2019/2020 szkoły średnie wchodzą rozpoczynając nowy cykl kształcenia. Licea będą kształcić w okresie czteroletnim, natomiast technika – pięcioletnim.

Reklama

     Szkoły zawodowe (technika i branżowe) rozpoczęły kształcenie w 12 zawodach. Nowością jest rozpoczęcie kształcenia w zawodzie technik mechanik lotniczy, przy współpracy z firmą lotniczą  EME Aero, mającą siedzibę w Jasionce oraz Ośrodkiem Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Ten interesujący i perspektywiczny kierunek został uruchomiony w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego. Szkoła ta rozpoczęła również kształcenie w zawodach: technik mechatronik i technik informatyk oraz w liceum ogólnokształcącym o profilu wojskowo – policyjnym.

     W Zespole Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika uczniowie rozpoczęli kształcenie w zawodach: technik rachunkowości, technik handlowiec, technik fryzjer oraz technik reklamy. Plany nauczania w zawodach zostały dostosowane do obecnie obowiązujących wymogów. Absolwenci szkoły podstawowej mogą kształcić się w wielozawodowej szkole branżowej.

     W Zespole Szkół Technicznych rozpoczęto kształcenie na poziomie technikum i w szkole branżowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Technikum im. Jana Inglota kształci w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa oraz technik architektury krajobrazu. Uczniowie tej jak i pozostałych szkół technicznych, mają możliwości korzystania z wszechstronnie wyposażonego Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Felicjana Dzierżanowskiego. 

    Zanim uczniowie spotkali się z nauczycielami w swoich szkołach, modlili się m.in. w kościele farnym w Łańcucie, prosząc o dobre wykorzystanie danego im czasu i wybór najlepszej z dróg własnego rozwoju. Mszy św. w intencji uczniów, nauczycieli i rodziców przewodniczył ks. Wiktor Florek. Przypomniał wartość pracy, nauki i modlitwy. W kazaniu katecheta przywołał postać św. Ignacego Loyola, a parafrazując jego dewizę zapisaną w obliczu czekających go wyzwań, powiedział do młodych: “Czyńcie tak, jakby wszystko zależało od was, a módlcie się tak, jakby wszystko zależało od Boga. Na koniec zaprosił młodych do uczestnictwa w Dniach Kultury Chrześcijańskiej, polecając m.in. warsztaty medialne i koncert grupy niemaGOtu w czasie Powiatowego Pikniku Rodzinnego 15 września. 

info: Powiat Łańcucki

Post Author: Adam Kunysz