Ponad 4 mln zł na drogę „Pastwiska” w Głuchowie

   30 sierpnia br. Prezes Rady Ministrów zaakceptował listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście znalazło się zadanie polegające na rozbudowie drogi gminnej publicznej „Pastwiska” w miejscowości Głuchów. Kwota dofinansowania to prawie 4,1 mln zł. Całkowita wartość projektu to ponad 5,8 mln zł.

Reklama

   W ramach zadania wykonana zostanie m.in. nawierzchnia asfaltowa i chodnik na długości prawie 2 km, zatoka autobusowa, oświetlenie uliczne, odwodnienie drogi oraz zjazdy publiczne i indywidualne.

  – Inwestycja będzie realizowana w latach 2020-2021. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu. Będzie to drugie obok drogi w Wysokiej zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Łańcut w tym roku pozyskała łącznie 6 mln zł – mówi wójt Jakub Czarnota

UG Łańcut

Post Author: Adam Kunysz