Nowe promesy na drogi

    W czwartek 12 września br. w Starostwie Powiatowym w Łańcucie Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart przekazała Staroście Łańcuckiemu Adamowi Krzysztoniowi promesy na dofinansowanie czterech zadań na drogach powiatowych w kwocie 10 mln 353 tys. 879 zł. Jest to pierwsza tura dofinansowań z nowo powstałego Funduszu Dróg Samorządowych – Drogi gminne i powiatowe – 2019 rok, które zostały uruchomione przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na następujące zadania inwestycyjne w kwotach:

Reklama

+ 4 mln 972 tys. 977 zł 93 gr. na przebudowę drogi powiatowej Nr 1546 R Husów – Tarnawka (gr. powiatu ) Hadle Szklarskie Etap II od km 4+430 do 8+396;

+ 2 mln 152 tys. 482 zł 42 gr. na przebudowę drogi powiatowej nr 1537R w km 0+016 – 1+448,4 ul. Wyszyńskiego i ul. Żeromskiego w Łańcucie;

+ 1 mln 762 tys. 642 zł 5 gr. na przebudowę drogi powiatowej NR 1513 R na odcinkach km 1+360 – 2+286,50; km 3+145 – 3+233,50; km 4+092,36 – 4+785 działki nr 685, 714 m. Zalesie;

+ 1 mln 465 tys. 776 zł 88 gr. remont drogi powiatowej NR 1513 R na odcinkach km 0+009-1+064; km 1+064 – 1+360; km 2+286,50 – 3+100; 3+120-3+145; 3+233,50- 4+092,36; 4+785- 7+100 działki nr 432/1 Medynia Głogowska; 685, 714 Zalesie.

  Te dodatkowo pozyskane środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych umożliwią niezwłoczne rozpoczęcie oczekiwanych przez lokalną społeczność inwestycji na drogach powiatowych. Dzięki wsparciu ze strony Wojewody Podkarpackiego oraz Samorządów gmin Czarna, Markowa i Miasta Łańcuta będzie możliwe zrealizowanie tak wielu zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.

  Wojewoda Ewa Leniart przekazała też promesy na przebudowę dróg gminnych dla Wójta Gminy Łańcut Jakuba Czarnoty z dofinansowaniem 4 mln 91 tys. 911 zł oraz Wójta Gminy Żołynia Piotra Dudka z dofinansowaniem 738 tys. 410 zł. W swojej wypowiedzi Wojewoda Leniart podkreśliła, że w sumie wszystkie promesy to ponad 15 mln zł dofinansowania do przebudowy i remontów dróg na terenie powiatu łańcuckiego. Wyraziła też wdzięczność dla Premiera Mateusza Morawieckiego, że województwo podkarpackie otrzymało najwięcej w kraju środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowy, bo aż 312 mln 747 tys. 163 zł na 355 km dróg w ramach 260 zadań inwestycyjnych.

  Obecni na spotkaniu samorządowcy dziękowali Wojewodzie Ewie Leniart oraz Kazimierzowi Gołojuchowi Posłowi na Sejm RP za wsparcie i pomoc w pozyskaniu tak znacznych dofinansowań do rozwoju infrastruktury drogowej.

Tekst i zdjęcia: Robert Kochman

Post Author: Adam Kunysz