„Senior spełnia swoje hobby”

   To hasło przewodnie warsztatów pisania ikon, w których uczestniczyli członkowie sekcji malarskiej Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadziła je uznana ikonopisarka  DOROTA  FILIP, która w Sanoku prowadzi Bieszczadzką Pracownię Ikon Krzyża Świętego.

Reklama

    Łańcuccy seniorzy pod jej okiem już po raz czwarty doskonalili swoje umiejętności w niezwykle trudnej technice jaką jest pisanie ikon. Podczas trzydniowych warsztatów w Motelu „Bogdanka” pracowano nad ikonami  św. Michała Archanioła, Matki Boskiej z Duchem Świętym, Matki Boskiej Latyczowskiej, Świętego Franciszka, Świętej Rodziny, Chrystusa Mandyliona i Chrystusa Pantokratora.

   Głównym celem warsztatów było wejście w kontekst ikony, w zbiór zasad, reguł i wskazówek dotyczących wielowiekowego ich pisania. Podczas takich warsztatów uczestnicy poznają historyczną technikę malarską, która przetrwała do dzisiaj. Proces powstawania ikony jest niezmienny od stuleci. Pisze się ikony na desce, która jest symbolem krzyża Chrystusowego.  Oprócz umiejętności technicznych podczas warsztatów zgłębiano również zasady rysunku i kompozycji w ikonie.

   Zorganizowanie warsztatów było możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Wojewody Podkarpackiego na realizację zadania publicznego „ Z pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób”.

                                                                           Opracowała: Wiesława Toczyńska – Kucha

Zdjęcia: Tadeusz Kluz

 

 

Post Author: Adam Kunysz