Podpisano porozumienie ws. transportu publicznego na terenie powiatu łańcuckiego

   W dniu 23 września 2019 r. zostało podpisane porozumienie intencyjne w sprawie współpracy przy organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na terenie Powiatu Łańcuckiego, pomiędzy przedstawicielami gmin: Jackiem Szubartem – Wójtem Gminy Rakszawa, Franciszkiem Masłoniem – Wójtem Gminy Białobrzegi, Mirosławem Macem – Wójtem Gminy Markowa, Jakubem Czarnotą – Wójtem Gminy Łańcut, Piotrem Dudkiem – Wójtem Gminy Żołynia, Edwardem Dobrzańskim – Wójtem Gminy Czarna  i Rafałem Kumek – Burmistrzem Miasta Łańcuta, a Powiatem Łańcuckim reprezentowanym przez Adama Krzysztonia – Starostę Łańcuckiego, Barbarę Pilawę – Kraus – Wicestarostę Łańcuckiego.

Reklama

   Celem porozumienia jest podjęcie wspólnych działań na rzecz organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na liniach użyteczności publicznej przebiegających w granicach poszczególnych gmin.

   Na mocy podpisanego porozumienia Burmistrz Miasta Łańcuta zadeklarował w ramach współpracy pomiędzy samorządami, że Rada Miasta Łańcuta przygotowuje uchwałę znoszącą od nowego roku opłaty za zatrzymywanie się na miejskich przystankach. Jednocześnie przewozy powiatowe zagwarantują zatrzymywanie się wyłonionego w drodze przetargu przewoźnika na wszystkich przystankach na terenie miasta.

Powiat Łańcucki

Post Author: Adam Kunysz