X Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

   22 września 2019 r. o godz. 9.00 na Stadionie Miejskim w Łańcucie odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem zawodów była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej w Łańcucie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Łańcucie.
   W zawodach udział wzięło 10 drużyn reprezentujących jednostki OSP powiatu łańcuckiego, w tym 7 męskich i 3 kobiece.

Reklama

   Wszystkie startujące drużyny to zwycięzcy gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz obrońcy tytułów z poprzednich zawodów powiatowych.
Komendantem zawodów był kpt. Michał Hader a sędzią głównym – mł. bryg. Mariusz Kluz z KP PSP w Łańcucie.

   Zawody zostały rozegrane w czterech kategoriach – w dwóch konkurencjach, tj.: sztafeta pożarnicza z przeszkodami i ćwiczenie bojowe.
   Kolejność uzyskanych miejsc przedstawiała się następująco:

 GRUPA „C” – KOBIECE DRUŻYNY POŻARNICZE:

 1. miejsce OSP Medynia Łańcucka                                             pkt. .125,51.
  2. miejsce OSP Budy Łańcuckie Lewa Strona                         pkt. .155,30.
  3. miejsce OSP Wola Dalsza                                                          pkt. .172,19.
 2. GRUPA „A” – MĘSKIE DRUŻYNY POŻARNICZE:
 1. miejsce OSP Medynia Łańcucka                                              pkt. .103,82.
 2. miejsce OSP Markowa                                                                pkt. .106,69
 3. miejsce OSP Budy Łańcuckie Lewa Strona                           pkt. .118,35.
 4. miejsce OSP Żołynia                                                                    pkt. .129,34.
 5. miejsce OSP Wysoka                                                                  pkt. .136,21.

 GRUPA „C” – KOBIECE DRUŻYNY POŻARNICZE

 1. miejsce OSP Wola Dalsza                                                           pkt. 20
 2. miejsce OSP Medynia Łańcucka                                               pkt. 19
 3. miejsce OSP Budy Łańcuckie Lewa Strona                            pkt. 18

GRUPA „A” – MĘSKIE DRUŻYNY POŻARNICZE

 1. miejsce OSP Żołynia                                                                      pkt. 20.
  2. miejsce OSP Rakszawa                                                                pkt. 19.
           miejsce OSP Markowa                                                                  pkt. 19.
       3. miejsce OSP Wysoka                                                                    pkt. 18.
           miejsce OSP Tarnawka                                                                 pkt. 18.
       4. miejsce OSP Budy Łańcuckie Lewa Strona                            pkt. 17.
       5. miejsce OSP Medynia Łańcucka                                                pkt. 16.

   Drużyny uczestniczące w zawodach otrzymały  puchary, statuetki i dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrody zostały ufundowane przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierza Gołojucha, Starostę Łańcuckiego Adama Krzysztonia i Radę Powiatu Łańcuckiego.

   Zawody obserwowali zaproszeni goście, a wśród nich: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Gołojuch,  przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Marek Uberman, Wicestarosta Łańcucki Barbara Pilawa-Kraus, Prokurator Rejonowy Marek Jękot, Powiatowy Lekarz  Weterynarii Leszek Bar, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Joanna Dubiel-Sowa, Dyrektor Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Jadwiga Cwynar, Prezes Zarządu Centrum Medycznego w Łańcucie Łukasz Wais, Burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek, Przewodniczący Rady Miasta Łańcuta Adam Opałka, Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański, Wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota, Dyrektor Domu pomocy Społecznej w Łańcucie Krzysztof Lepak, byli komendanci powiatowi PSP w Łańcucie: st. bryg. w st. spocz. Roman Poterek i bryg. w st. spocz. Józef Nicpoń, byli zastępcy komendanta powiatowego PSP w Łańcucie: mł. bryg. w st. spocz.  Jacek Bzdęga i st. kpt. w st. spocz. Krzysztof Wojnar, prezes Koła ZEiR w Łańcucie Janusz Cierpisz, właściciel firmy JetFire Sylwia Bytnar, starszy specjalista ds. BHP i ppoż – Roman Cieśla oraz komendanci, prezesi, naczelnicy  i członkowie OSP  z terenu powiatu łańcuckiego.

   W trakcie zawodów przedstawiciele strażaków ochotniczych straży pożarnych oraz Państwowej Straży Pożarnej wręczyli Panu Kazimierzowi Gołojuchowi, Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rzeźbę św. Floriana – w dowód wdzięczości za pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w powiecie łańcuckim oraz pomoc w pozyskiwaniu nowych pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego.

   Pamiątkową statuetką uhonorowano również Pana Adama Opałkę, Dyrektora Artystycznego Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie – za pracę w powiatowym jury ogólnopolskiego konkursu plastycznego “Zapobiegajmy pożarom”.

Opracowanie: bryg. Jacek Rejman, KP PSP w Łańcucie.
Zdjęcia: asp. sztab. Janusz Witek, KP PSP w Łańcucie

Post Author: Adam Kunysz