Tadeusz Gwizdak laureatem Nagrody Starosty Łańcuckiego’ 2019

   W 2002 r. z inicjatywy Starosty Łańcuckiego, zainaugurowała swoją działalność Kapituła, która corocznie przyznaje Nagrodę – Statuetkę św. Michała Archanioła Patrona Powiatu Łańcuckiego za wybitne osiągnięcia społeczne, naukowe, sportowe, kulturalne, artystyczne i popularyzatorskie dla dobra Powiatu Łańcuckiego. Statuetka Świętego Michała Archanioła jest nagrodą honorową – przyznawaną jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania dla prowadzonej działalności na rzecz dobra wspólnego. Pierwszą honorową statuetkę wręczono Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na Placu św. Piotra w Rzymie, 24 października 2001 r., podczas pielgrzymki samorządowców i mieszkańców Ziemi Łańcuckiej.

Reklama

   Od tamtego dnia minęło już 18 lat. W tym czasie, na mocy uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego, Kapituła nagrodziła 17 laureatów spośród osób szczególnie zasłużonych dla Ziemi Łańcuckiej. 

    Laureatem Nagrody Starosty Statuetki Św. Michała Archanioła w 2019 roku został Tadeusz Gwizdak z Dąbrówek. Zawodowo był związany pierwotnie z Fabryką Sukna w Rakszawie, a później z Browarem Van-Pur w Rakszawie, gdzie przez wiele lat pracował, a po przejściu na emeryturę nadal dzielił się wiedzą i doświadczeniem z kadrą zarządzającą. Był radnym Rady Gminy Czarna w latach 1990 – 2002 oraz członkiem zarządu Gminy Czarna w latach 1990 – 1998.  Był radnym i członkiem zarządu Powiatu Łańcuckiego w II, III, IV i V kadencji. Mimo przejścia na emeryturę wykazywał się dużym zaangażowaniem w działalność samorządową, będą radnym w sumie przez 28 lat. Wspierał rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarna i całego powiatu. Przez kilka lat szczególnie mocno angażował się w przygotowanie mechanizmu finansowania budowy nowego pawilonu łańcuckiego szpitala, który w sobotę 21 września 2019 r. został oficjalnie otwarty. Służąc radą i wsparciem samorządowcom ziemi łańcuckiej oraz pracą i zaangażowaniem w wiele przedsięwzięć służących społeczności lokalnej szczególnie zasłużył na miano wybitnej osobowości Ziemi Łańcuckiej. 

  Galę uświetniła swym występem Śpiewająca Rodzina Kaczmarków. W skład zespołu wchodzą Iwona, Piotr, Wojciech i Adam Kaczmarek. Mówiąc wprost tata, mama i dwaj synowie, i wszyscy śpiewają. Rodzice są zawodowymi śpiewakami operowymi, pani Iwona to sopran – liryczny, a pan Piotr – tenor dramatyczny. Ich synowie są obdarzeni równie wspaniałymi głosami Wojciech to bas-baryton, a Adam – tenor. W swoim niezwykle bogatym repertuarze posiadają wiele znanych arii i duetów z oper i operetek, piosenek z musicali, a także światowych i polskich standardów muzyki estradowej i filmowej.

Powiat Łańcucki

 

Post Author: Adam Kunysz