Promesy dla jednostek OSP

8 października 2019 br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie odbyło się uroczyste wręczenie promes na realizację dotacji  przez jednostki OSP.

Reklama

Dotacja dotyczy m.in. realizacji zadań związanych z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, upowszechnianiem i wspieraniem form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu łańcuckiego.

Promesy dotyczące przyznania środków finansowych na ręce prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych wręczył poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, starosta łańcucki Adam Krzysztoń oraz komendant powiatowy PSP w Łańcucie bryg. Bogusław Golenia.

Dofinansowanie otrzymały w I turze 33 jednostki z terenu powiatu łańcuckiego na kwotę 165 000 zł.

W swoich przemówieniach poseł Kazimierz Gołojuch oraz starosta Adam Krzysztoń podziękowali strażakom za dotychczasową służbę i prace na rzecz lokalnej społeczności oraz za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych podczas wszelkiego rodzaju zdarzeń.

Na zakończenie spotkania komendant powiatowy PSP w Łańcucie bryg. Bogusław Golenia z wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łańcucie dh Zbigniewem Jurkiem złożyli na ręce posła Kazimierza Gołojucha, w imieniu strażaków powiatu łańcuckiego podziękowania za pomoc w wypełnianiu statutowych działań przez Państwową Straż Pożarną oraz Ochotniczą Straż Pożarną. 

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Filip, KP PSP Łańcut

Zdjęcia: mł. kpt. Bartłomiej Pysz, KP PSP Łańcut

 

Post Author: Adam Kunysz