Nowy oddział przedszkolny w Kraczkowej

   Dzisiaj w Przedszkolu publicznym w Kraczkowej odbyło się uroczyste otwarcie nowego oddziału przedszkolnego. Zostało utworzone dodatkowe 15 miejsc dla dzieci w wieku 2,5-4 lat. Na potrzeby oddziału zaadaptowane zostało poddasze Domu Ludowego.

Reklama

  Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie ponad 202 tys. zł. W ramach projektu „KREATYWNA ZABAWA” – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przeprowadzono m.in. remont i wyposażono salę przedszkolną oraz zatrudniono dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania przedszkolnego, pomoc wychowawczą oraz woźną. Dodatkowo poza projektem ze środków własnych wykonano również remont i doposażenie drugiej sali przedszkolnej, modernizację instalacji oraz zakup i montaż klimatyzatora i rolet zewnętrznych.

  Podczas uroczystości Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Stanisław Kruczek zaznaczył jak ważna dla dzieci jest edukacja i integracja w grupie od najmłodszych lat. – Wspieramy inicjatywy samorządów służące rozwojowi naszego społeczeństwa. Przyszłość naszych dzieci jest przyszłością społeczeństwa i to od nas rodziców, opiekunów i samorządowców zależy ich wykształcenie i przystosowanie do życia dorosłego – dodał Stanisław Kruczek.

   Podczas uroczystości odbyło się również pasowanie na przedszkolaka, którego dokonał wójt Jakub Czarnota. Panie Joanna Murias oraz Ewa Rejman-Dziok – radne gminy wręczyły dzieciaczkom maskotki.

  – Dziękuję paniom wychowawczyniom z przedszkola za przygotowanie dzieci do dzisiejszego wydarzenia, dyrekcji szkoły za zaangażowanie przy realizacji projektu, panu Stanisławowi Kruczkowi za możliwość pozyskania funduszy oraz rodzicom, którzy zadeklarowali chęć oddania dzieci pod opiekę przedszkolną. Nowy oddział jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy. Będziemy starali się tworzyć miejsca opieki, nie tylko przedszkola ale również żłobki, bo jak widzimy potrzeby są duże – mówił wójt Jakub Czarnota.

   Projekt „KREATYWNA ZABAWA – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość zadania to prawie 225 tys. zł. Koszt prac dodatkowych to prawie 200 tys. zł.

UG Łańcut

 

Post Author: Adam Kunysz