Kolejna inwestycja w Gminie Markowa

   W okresie wakacyjnym Gmina Markowa wraz z mieszkańcami Husowa oraz przy udziale partnerów prywatnych i społecznych rozpoczęła realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych oraz wykonanie kanalizacji odwadniającej teren sportowo-rekreacyjny w Husowie”.

Reklama

  Realizacja inwestycji polegała na wykonaniu ogrodzenia boiska trawiastego do treningów, uzupełnieniu ogrodzenia boiska do piłki nożnej od strony południowej oraz wykonaniu kanalizacji odwadniającej jego płytę boiska. Inwestycja miała na celu rozwijanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności.

  Wraz z Grupą Odnowy Wsi w realizację operacji zaangażowali się mieszkańcy Husowa w ramach pracy społecznej. Uporządkowali  plac rekreacyjno – sportowy, wyrównano go po szkodach wyrządzonych przez dziki, zlikwidowano kretówki, wykarczowano drobne krzewy i samosiejki oraz wykonano prace pielęgnacyjne.

   W realizację inwestycji zaangażowani byli również lokalni partnerzy z Husowa, tj. Przedsiębiorstwo PHU ELA KB Sp. z o.o., Usługi Handel Lucyna Gargała, Ochotnicza Straż Pożarna w Husowie, Stowarzyszenie Dobra Strona Wsi Husów oraz Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” Husów.

   Zadanie to zostało zrealizowane dzięki pomocy finansowej z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017- 2020. Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. zadanie „Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych oraz wykonanie kanalizacji odwadniającej teren sportowo-rekreacyjny w Husowie” otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 000 zł. Gmina Markowa przeznaczyła wkład własny na to zadanie w kwocie 16 637,23 zł.

UG Markowa

 

 

 

Post Author: Adam Kunysz