Energia ze słońca zasili Zespół Szkół w Wysokiej

   Prace przy montażu paneli fotowoltaicznych na budynku stołówki Zespołu Szkół w Wysokiej dobiegły końca. Wykonawca Grupa O5 zrealizował zadanie za ponad 68 tys. zł. Moc zamontowanej instalacji to 17,67 kWp.

Reklama

  Na powyższą inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” dofinansowanego z RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – ZIT w kwocie ponad 47 tys. zł.

   Z prądu wyprodukowanego przez panele fotowoltaiczne Zespół Szkół będzie mógł skorzystać jeszcze w tym roku.

  – Pracujemy nad tym, by w budynkach, w których istnieje taka możliwość oddawać nadmiar wyprodukowanego prądu do sieci. Taka operacja pozwala w późniejszym rozliczeniu na odbiór nadprodukowanej energii od PGE w 80%. Pozostałe 20% zakład energetyczny pobiera w zamian za przechowywanie energii z instalacji. Jest to duża oszczędność w kontekście utrzymania obiektów takich jak szkoły, gdzie największe zużycie prądu przypada na okres jesienno-zimowy, kiedy to jego produkcja jest niska. Taką możliwość ma już Szkoła Podstawowa w Albigowej, a wkrótce również szkoły w Kosinie i Kraczkowej -mówi wójt Jakub Czarnota.

UG Łańcut

 

Post Author: Adam Kunysz